Zobacz także: 1

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Aktualności, zbiór informacji o placówce i jej działalności, jak i okolicznych zabytkach i miejscowościach, wybrane artykuły "Gazety Biskupińskiej".
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Historia, informacje o zbiorach, wystawach, badaniach, wydawnictwa i publikacje, konferencje, aktualności.
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Instytucja naukowo-badawcza i oświatowa. Gromadzi, opracowuje, przechowuje i konserwuje zabytki archeologiczne oraz upowszechnia wiedzę o dziejach i kulturze najstarszych społeczeństw. Badania wykopaliskowe i prace ratowniczo-konserwatorskie w ramach sprawowania funkcji konserwatora zabytków archeologicznych w Małopolsce i Krakowie.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Informacje ogólne, historia muzeum i jego zbiorów, wystawy stałe i czasowe, badania, pracownicy, programy europejskie, wydawnictwa i publikacje.
Muzeum Archeologii w Warszawie
Wystawy, zbiory, dzialalność, wydawnictwa. Informacje o publikacjach, lekcjach muzealnych i festynie archeologicznym w Biskupinie.

Inne wersje językowe tej kategorii: 10

[Parthenon Mozilla]
Ostatnia zmiana:
czerwca 28, 2015 at 5:54:18 UTC
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages