World Polski Biznes Organizacje
21

kategorie 5

Zobacz także: 2

Business Centre Club
Instytucja wielopłaszczyznowa, wspierająca przedsiębiorczych Polaków. W serwisie aktualności, informacje o historii i siedzibie organizacji, regulamin, archiwum wydarzeń, wywiady, wiadomości o kontaktach handlowych i konkursie Lider Polskiego Biznesu.
Eurpoejskie Stowarzyszenie Producentów AGD w Polsce
Reprezentuje interesy pracodawców producentów sprzętu AGD, członków CECED Polska wobec organów państwa.
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Organizacja samorządu gospodarczego zrzeszającego przedsiębiorstwa hutnictwa żelaza i stali oraz metali nieżelaznych i związane z ich działalnością podmioty.
Icech
Główne tematy serwisu to: cech, rzemiosło i przedsiębiorczość, ponadto wyszukiwarka, katalog i wiadomości.
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Organizacja dba o ochronę gospodarczą firm związanych z transportem kolejowym. W serwisie: struktura organizacji, aktualności, sekcje branżowe, galeria.
Izba Pracodawców Polskich
Wspieranie działania polskich firm. Doradztwo, szkolenia, bieżące informacje o działalności firm, lobbingu przy instytucjach europejskich, ułatwianie współpracy.
Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej
Ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca producentów i importerów artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych.
Koszalińska Izba Przemyslowo-Handlowa
Reprezentant interesów podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności, aktualności, informacje, członkowie i usługi.
Krajowa Izba Gospodarcza
O strukturze, działalności i partnerach KIG, Info-Net KIG, katalogi firm, pismo eksporterów i importerów "Rynki zagraniczne", KIG Centrum Promocji, targi i wystawy.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości
Informacje o Stowarzyszeniu i jego działalności na rzecz kupców. Artykuły prasowe na tematy związane z branżą, forum kupieckie.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja rządowa zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.
Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji
Organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca firmy polskie i zagraniczne z różnych branż.
Polska Izba Gospodarki Odpadami
Zrzesza przedsiębiorców prywatnych, komunalnych, związki gmin, wiodące na rynku przedsiębiorstwa z kapitałem polskim i zagranicznym oraz organizacje odzysku zajmujące się zbieraniem, transportem, recyklingiem i unieszkodliwianiem wszystkich rodzajów odpadów.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorców prywatnych. Prowadzona działalność, publikacje, szkolenia i aktualności.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Reprezentuje interesy zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspiera działania na rzecz realizacji zasady równości szans osób niepełnosprawnych, tworzenie polityki ich zatrudnienia.
Polski Związek Firm Deweloperskich
Związek pracodawców zrzeszający firmy deweloperskie, działające w branży budownictwa mieszkaniowego; uczestniczy w pracach legislacyjnych nad poprawą sytuacji mieszkaniowej w Polsce; działa na forum polskim i europejskim.
Polsko - Indyjska Izba Gospodarcza
Aktualności, informacje o organizacji jej celach i strukturze, zasady członkostwa, pliki do pobrania, publikacje, dane kontaktowe. Poznań.
Stowarzyszenie Kupców Polskich
Wiadomości poświęcone problematyce kupieckiej, aktualności, władze, statut organizacji, forum.
Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego
Stowarzyszenie producentów przemysłu elektrotechnicznego. W serwisie katalog firm, władze, historia i aktualności, statut i komisje.
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
Organizacją działająca na rzecz podnoszenia standardów komunikacji marketingowej poprzez promowanie dobrych wzorców oraz piętnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów reklamowych.
Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
Informacje o konsorcjum naukowo-przemysłowym. Wzmocnianie współpracy między sferą badawczo-rozwojową województwa śląskiego a gospodarką.

Inne wersje językowe tej kategorii: 23

[Famer Mozilla]
Ostatnia zmiana:
października 14, 2016 at 4:45:13 UTC
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka