World Polski Biznes Górnictwo
36
GÓRNICTWO = przemysł obejmujący ogół czynności niezbędnych do wydobywania z ziemi kopalin użytecznych. Dzieli się na pięć branż:
1) górnictwo węglowe (wydobycie węgla kamiennego i brunatnego);
2) górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
3) górnictwo surowców hutniczych (wydobycie rud żelaza, miedzi, cynku i ołowiu);
4) górnictwo surowców chemicznych (obejmuje głównie wydobycie soli i siarki);
5) górnictwo surowców budowlanych i drogowych (kwarcytów, magnezytów, dolomitów, glin ogniotrwałych i ceramicznych, gipsu, marmuru, żwiru oraz piasku).

kategorie 5

Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Jednostka badawczo-rozwojowa związana z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. Do podstawowych obszarów działalności Instytutu należą: górnictwo i geologia, zrównoważone systemy energetyczne, inżynieria środowiska, zrównoważone zarządzanie zasobami środowiskowymi, bezpieczeństwo pracy w przemyśle, inżynieria materiałowa, badania socjo-ekonomiczne oraz certyfikacja, atestacja i zintegrowane systemy zarządzania.
Wyższy Urząd Górniczy
Sprawuje nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, ochrony środowiska, w tym zapobiegania szkodom budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej.
Arnall Polska
Australijsko-polska spółka oferująca nowe technologie dla górnictwa. Biuro zarządu: Kłobuck, biuro handlowe: Katowice.
BDC Poland
Sprzedaż środków chemicznych, cementacyjnych dla wiertnictwa naftowego, przedsiębiorstw zajmujących się wierceniami studni oraz prowadzącymi prace hydrogeologiczne. Serwis płuczkowy.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo państwowe o ogólnokrajowym zasięgu działania, zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym.
Faser, Tarnowskie Góry
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych.
Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Systematyka minerałów, charakterystyka najważniejszych minerałów, właściwości makroskopowe minerałów, systematyka skał, wietrzenie skał i minerałów.
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Zrzesza producentów: węgla kamiennego, węgla brunatnego, surowców mineralnych, maszyn i urządzeń, samodzielne zakłady przeróbki mechanicznej węgla, przedsiębiorstwa usługowe oraz placówki naukowo-badawcze. Zorganizowana w 6 sekcji: Górnictwa Węgla Kamiennego, Producentów Maszyn i Urządzeń, Przedsiębiorstw Usługowych, Placówek Naukowo - Badawczo - Projektowych, Górnictwa Surowców Mineralnych i Materiałów Budowlanych, Górnictwa Węgla Brunatnego.
Komag, Centrum Mechanizacji Górnictwa - Gliwice
Jednostka badawczo-rozwojowa wskazaną przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do wykonywania badań i wydawania opinii atestacyjnych dla maszyn i urządzeń górniczych.
Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych BPW
Wykonuje roboty wiertnicze w kopalniach podziemnych i na powierzchni. Wykonuje otwory rdzeniowe, bezrdzeniowe, technologiczne, penetrometryczne, hydrogeologiczne.
Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych
Produkcja wiertnic i osprzętu wiertniczego dla górnictwa i kopalnictwa. Sosnowiec.

Inne wersje językowe tej kategorii: 15

[Desk Mozilla]
Ostatnia zmiana:
grudnia 20, 2016 at 6:15:10 UTC
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka