Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 r.; w nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Innymi słowy - emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie) W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Emeryturę można podzielić na 3 filary: * I filar – ZUS, * II filar – OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny), * III filar – np. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). O ile I i II filar są obowiązkowe, to III filar jest opcją dodatkową. I filar – ZUS Emerytura z I filara opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. System ten działa sprawnie tylko wtedy, gdy zasilające system składki pracowników wpływają w wysokości wystarczającej na wypłatę świadczeń dla obecnych emerytów. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 12,22% wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone. Generalnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych. II filar – OFE W II filarze wybieramy fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i podlegają dziedziczeniu. III filar W sład III filara systemu ubezpieczeń społecznych wchodzą indywidualne konta emerytalne (IKE). Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

kategorie 1

Aegon PTE
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Bankier.pl - Emerytury - Finanse osobiste
Wszystko o emeryturach - świeże wiadomości, notowania otwartych funduszy emerytalnych, przydatne narzędzia i poradniki.
Commercial Union PTE BPH CU WBK
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK jest zarządzany przez Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A.
Money.pl - serwis emerytalny
Informacje o OFE - rankingi i notowania, emerytura, stawki i wyliczenia. Fundusze emerytalne, wiadomości, świadczenia.
Nordea PTE
Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Notowania - fundusze emerytalne
Bieżące notowania funduszy emerytalnych. Obrazuje, które fundusze są najlepsze i pomaga podjąć decyzje, który najlepiej wybrać lub czy warto zmienić fundusz na lepszy.
Pekao Pioneer PTE
Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
PZU PTE
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
Serwis informacyjny KNF
Komisja Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych). Akty prawne, kalkulator emerytalny. Założenia systemu emerytalnego, zasady funkcjonowania, dane o rynku.
Skandia
Skandia specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz tradycyjnych ubezpieczeniach na życie.
ZUS - Ubezpieczenia
Ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne. Kontynuowanie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
[Polish Flag Mozilla]
Ostatnia zmiana:
sierpnia 11, 2016 at 9:15:12 UTC
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka