UBEZPIECZENIE = zapewnienie pokrycia strat związanych ze szkodami powstałymi w dobrach lub w wyniku różnych sytuacji, w których poszkodowana została jakaś osoba. Odszkodowanie wypłacane jest z funduszu, który tworzą składki ubezpieczeniowe wpłacane przez osoby zagrożone wydarzeniami losowymi. Ogólnie ubezpieczenie dzielimy na obowiązkowe, (np. ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów) oraz nieobowiązkowe, mogące obejmować w zasadzie każde ryzyko związane ze wszystkimi dziedzinami życia. W zależności od ryzyka wystąpienia danego przypadku oraz jego specyfiki firmy ubezpieczeniowe ustalają wysokość składki. Bardzo popularną formą tzw. ubezpieczenie na życie lub dożycie określonego wieku. Polega ono na tym, że ubezpieczający się wpłaca składki przez kilkadziesiąt lat, a w wypadku jego śmierci cała kwota wraz z odsetkami zostaje przekazana osobom wskazanym lub w wypadku, gdy osoba ta dożyje ustalonego wieku, bądź okres umowy ubezpieczeniowej się skończy (zwykle 10, 20 lub 30 lat), to należna kwota zostaje mu przekazana jednorazowo bądź w ratach jako rodzaj emerytury.

kategorie 10

Inne wersje językowe tej kategorii: 34

[Desk Mozilla]
Ostatnia zmiana:
grudnia 21, 2016 at 6:24:03 UTC
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka