ENERGETYKA = dziedzina przemysłu obejmująca przetwarzanie. przenoszenie, gromadzenie oraz wykorzystanie energii; jej rozwój jest możliwy dzięki naturalnym zasobom energii na Ziemi, wśród których rozróżnia się zasoby regenerowane, czyli odnawialne (energia wiatrów, wód, promieni słonecznych) i nie regenerowane (energia chemiczna, paliw). Energię występującą w przyrodzie przetwarza się w energię mechaniczną, cieplną i elektryczną. ELEKTROENERGETYKA = energetyka elektryczna = dział energetyki obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej, jej przetwarzanie, przesyłanie i zużywanie. HYDROENERGETYKA = energetyka wodna = dział energetyki obejmujący przetwarzanie energii mechanicznej ruchu wody za pomocą silników wodnych. GAZOWNICTWO = gałąż przemysłu obejmująca wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystanie gazu ziemnego, węglowego i świetlnego.

kategorie 5

Agencja Rynku Energii SA
Analizy rynkowe, informacje o funkcjonowaniu sektora paliwowo-energetycznego Polski za lata 1990-97.
Audyt Energetyczny EgoTerm
Audyt energetyczny, kredyt termomodernizacyjny, odnawialne źródła energii. Termowizja i termomodernizacja wraz z pozyskiwaniem wsparcia finansowego, esco, ekspertyzy dotyczące kosztów ogrzewania i zużycia energii. Taryfy ciepła, audyt termomodernizacyjny, ankieta energetyczna.
Ekostandard. Pracownia Analiz Środowiskowych
Usługi w zakresie energii słonecznej, ochrony środowiska, pomiaru hałasu.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Informacje o firmie, ogłoszenia, taryfa ciepła, oferta usług związanych z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Eltur-Wapore
Produkcja sorbentów wapiennych, służących do odsiarczania spalin i fluidalnego procesu spalania węgla brunatnego w Elektrowni Turów.
Energa
Informacje o firmie, jej działalności biznesowej oraz społecznej oraz świadczonych przez koncern usługach.
Jawi Przedsiębiorstwo Badawczo Produkcyjne
Opracowanie i produkcja specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej i medycznej. Gliwice.
Megatem EC-Lublin
Producent ciepła i energii elektrycznej dla Lublina.
Skrzypczak, Michał
Doradztwo energetyczne dla firm i instytucji.
Stim
Doradztwo techniczne oraz sprzedaż urządzeń dla instalacji pary wodnej, wody i powietrza. Bytom.
Systemy Kontrolno-Pomiarowe Jota
Projektowanie i produkcja układów i urządzeń elektronicznych do pomiarów, sterowania, kontroli i regulacji automatycznej. Kraków.
Termelex
Wykonawstwo kotłowni wodnych i parowych, wymienników ciepła, sieci cieplnych, instalacji c.o. oraz układów wentylacji i klimatyzacji. Sprzedaż grzejników, kotłów i urządzeń wentylacyjnych. Chorzów.
Termoaparatura Wrocław
Produkcja czujników temperatury. Przewody kompensacyjne, druty termoparowe, przetworniki pomiarowe.
Termomodernizacja
Portal porusza zagadnienia: energooszczędność, ogrzewanie, odnawialne źródła energii (OZE), finansowanie termomodernizacji, ocieplenie, wentylacja, okna, system grzewczy. Forum, katalog firm, serwisy tematyczne, targi, aktualności.
Transition Technologies
Systemy oraz usługi informatyczne i inżynierskie dla przemysłu w szczególności dla sektora energetycznego.
Vattenfall
Informacje techniczne, wielkość sprzedaży, schemat organizacyjny.

Inne wersje językowe tej kategorii: 15

[Electrical Mozilla]
Ostatnia zmiana:
stycznia 5, 2017 at 14:15:09 UTC
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka