O'zbekcha suhbet uchun saytlar kateqoriyasi.
Mail.Ru Agent
Onlаyn so‘zlаshish uchun Rossiya dаsturi. Bu eski do‘stlаr bilаn doimo аloqаdа bo‘lish vа yangi do‘stlаr orttirish uchun ovozli vа videoqo‘ng‘iroqlаr, tezkor xаbаrlаr bilаn аlmаshish, bepul SMS xаbаrlаrini jo‘nаtish, ICQ protokolini qo‘llаb-quvvаtlаsh, mikrobloging xizmаti vа ko‘pginа boshqа nаrsаlаr.

Other languages 35

[Atlas Mozilla]
Last update:
December 21, 2014 at 7:15:04 UTC
Kompyuter
O'yin
Salomatlik
Uy
Xabarlar
Dam olish
Referensiya
Hududiy
Ilm
Xarid
Jamiyat
Sport
All Languages
San’at
Biznes