Kategorien omfatter energikilder og utnyttelsen av disse.

kategorier 1

Energisenteret
Energibransjens informasjonssenter på Hunderfossen ved Lillehammer.
Fornybar.no
Gir en samlet oversikt over den teknologiske, økonomiske og markedsmessige utvikling innen fagfeltet fornybar energi. Nettstedet er finansiert av NVE, Enova, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og er kvalitetssikret.
gass.no
Side om bruk av naturgass som energikilde.
KraftNytt.no
Analyse og nyhetstjenesten med artikler om kraftmarkedet, kraftpriser, eierskap, vindkraft, vannkraft, gasskraft, bioenergi, fornybare energikilder som bølgekraft. Nyheter er kun for abonnenter.
Kraftskolen
Opplæringspakke om energi. Består av korte filmer til bruk i klasserommet og på nettstedet med utfyllende stoff og oppgaver.
Norsk hydrogenforum
Organisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. Informasjon om forumet, hydrogen generelt, nyheter og forskning.

Denne kategorien på andre språk: 15

[Oil Well Mozilla]
Siste oppdatering:
april 15, 2015 at 13:05:07 UTC
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt