kategorier 1

Se også: 2

Alta museum
Museet ligger like ved det store helleristningsfeltet i Jiepmaluokta. Feltet står på Unescos verdensarvsliste, og sidene inneholder informasjon om de ca. 3000 figurene på feltet, om aktuelle utstillinger ved museet etc.
Arkeoland
Sider fra Bergen museum med blant annet tilvekstfortegnelsene til de arkeologiske landsdelsmuseene.
Arkeologi i nord
Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc.
Avaldsnesprosjektet
Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy.
Bergen museum: Arkeologi
Informasjon om virksomheten ved museet, som har ansvar for arkeologiske utgravninger i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, samt om aktuelle utstillinger.
Dokumentasjonsprosjektets arkeologiside
Gjenstandsoversikter, fornminner og funnsteder.
Egge museum
Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området.
Fornminner i Rogaland
Oversikt og beskrivelser av tilrettelagte fornminner i fylket.
Gamle naboar
Sider om vestnorsk arkeologi, spesielt for lærere og elever i grunnskolen.
Hedmarksmuseet og Domkirkeodden - Hamar
Norges eneste innlandsby i middelalderen lå ved Mjøsa. På museets sider finnes informasjon om middelalderens Hamar, om Åkerfunnet og andre arkeologiske skatter fra Hedmarksbygdene m. m.
Kaupangprosjektet
Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen.
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Museets sider inneholder blant annet informasjon om årets arkeologiske utgravninger, om aktuelle utstillinger og om kulturminnevern. KHM har ansvar for arkeologiske utgravninger på Sør- og Østlandet.
Lofotr - vikingmuseet på Borg
Museet er lokalisert til Borg i Lofoten, der arkeologiske utgravninger i perioden 1986-1989 avdekket omfattende bosetningsspor. Sidene inneholder informasjon om utgravningene, om pågående prosjekter, utstillinger etc.
Midgard historiske senter
Senteret holder til i Borre i Vestfold, og er plassert i utkanten av noen av de største gravhaugene fra yngre jernalder på Østlandet. På sidene finner du informasjon om gravfeltet, lenker til andre arkeologiske severdigheter i Vestfold, artikler etc.
Norsk arkeologisk selskap
Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi.
Norsk institutt for kulturminneforskning
Instittet har blant annet ansvar for arkeologiske utgravninger i middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim m. fl. Sidene inneholder informasjon om virksomheten, søkbar database med NIKUS egne rapporter og skrifter og muligheter for nedlastning etc.
Det norske arkeologmøtet
NAM er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge.
Riksantikvaren
Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern.
Stavkirken - middelalderens trekirker i Norge
Jørgen Holten Jensenius' sider om stavkirker. Artikler om kirkearkeologi, bibliografi og oversikt over påviste stolpekirker og stående stavkirker.
Telemark fylkeskommune - det regionale kulturminnevernet
Om arkeologiske funn, registrerte fornminner og kulturminneforvaltning i Telemark.
Terra Buskerud
innholdsrike sider om arkeologi og historie i Buskerud fylke.

Denne kategorien på andre språk: 22

[Mozilla Digging]
Siste oppdatering:
juli 5, 2016 at 6:24:07 UTC
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt