Kyûdô, ordrett oversatt "bue-vei", er den tradisjonelle japanske formen av bueskyting, en stridskunst som har sine røtter både i krigerisk skyting på slagmarken (kyujutsu) og i kinesisk resp. japansk seremoniell bueskyting ved hoffet. En mer omfattende definisjon skal ikke forsøkes her, siden det finnes et større antall tradisjonelle skoler ("ryu") og grupperinger og stilretninger med forskjellige tradisjoner, skyteteknikker og ideologier. Det japanske paraplyforbundet er All Nihon Kyudo Federation (ANKF). Den overvåker graderinger (vanlige dangrader og fremskredne lærergrader: Renshi, Kyoshi und Hanshi) og organiserer forskjellige mesterskap. Både estetikk, teknisk evne og antall treff bedømmes. I våren 2006 ble International Kyudo Federation (IKYF) grunnlagt. Tilknyttet ANKF og IKYF er EKF (European Kyudo Federation) og AKR (American Kyudo Renmei). ANKF deler formelt skytestilene i to grupper, Shamen og Shomen uchiokoshi. De skilles etter måten skyteren løfter buen til hodehøyde: * Shomen uchiokoshi: Buen løftes foran kroppens midte (avledet fra seremoniell skyting og skyting på hest). "Shomen" brukes også som betegnelse for den i dag mest utbredte stilen. * Shamen uchiokoshi: Buen løftes stilt ut mot venstre (stammer fra krigerisk skyting til fots) De vesentlige skolene/stilene som praktiseres idag er: * Shomen-stil: Den moderne standardformen innenfor ANKF er avledet fra Honda-Ryu, hvilket er en eklektisk stil som ble grunnlagt av Honda Toshizane rundt år 1900. * De anerkjente tradisjonelle skolene som går tilbake til pre-Meji-perioden, herunder: - Ogasawara-Ryu: Legger spesiell vekt på etikette, avledet fra de formelle omgangsformene og seremoniene som skolen (ved siden av ridekunst og bueskyting) var ansvarlig for ved det keiserlige hoffet siden det 13. århundret og som den underviser den dag i dag. - Takeda-Ryu: Underviser utelukkende bueskyting til hest (siden det 15. århundret) - Heki-Ryu: Bevarer infanteriets tradisjonelle, eksakte skyteteknikk og slagmarksdrill, som går tilbake til det 15. århundret i noen få overlevende grener som Satsuma-Ha, Chikurin-Ha, og Insai-Ha (representert i ANKF) Det finnes andre grupper som ikke er tilknyttet ANKF: * Chozen-ji Kyudo: Grunnlagt av Jackson Morisawa i Hawaii (en kombinasjon av Shomenstil og Rinzai-zen) * Gruppene som undervises av Shibata Kanjuro. De er ofte tilknyttet tibetiske Buddhismens Shambala-organisasjon. Hoveddojoen står i Boulder, Colorado.

Se også: 1

Bergen Kyudo
Avdeling for kyudo (tradisjonell japansk bueskyting) i Bergen Kendoklubb. Treningstider og -adresse, kontaktinformasjon, lenker.
Kyūdō - 弓道
Utførlig bakgrunnsinformasjon om tradisjonell japansk bueskyting: Organisasjoner, stilretninger, historie, treningsformer, litteraturliste og lenker.
Oslo Kyudo Kyokai - オスロ弓道協会
Forening for tradisjonell japansk bueskyting. Kontaktinformasjon, treningstider og kart.

Denne kategorien på andre språk: 4

[Sumo Mozilla]
Siste oppdatering:
mai 14, 2008 at 7:23:03 UTC
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn