World Norsk Samfunn Siviltjeneste
2
Kategorien tilbyr norskspråklige ressurser om sivil verneplikt; herunder sivilarbeidstjeneste, sivilforsvar og totalnekting.

kategorier 1

Se også: 6

Lovdata: 19.03.1965 §3
Lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.
Sivilforsvaret
Sivilforsvaret er en statlig og landsdekkende hjelpeorganisasjon med en historie som går over 60 år tilbake i tid. Hele tiden har Sivilforsvarets mål vært å tilby samfunnet og sivilbefolkningen støtte i store og små krisesituasjoner, i krig som i fred.
Siste oppdatering:
juni 26, 2015 at 17:20:11 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel