Om menneskerettigheter, brudd på dem, og arbeidet for å fremme dem. Menneskerettigheter er definert i og forsøkt sikret gjennom flere internasjonale konvensjoner, den viktigste av disse er verdenserklæringen om menneskerettighetene som FN vedtok i 1948.
Menneskerettigheter.no
Med nyheter, bakgrunnstoff, artikler, traktater, erklæringer og konvensjoner.
Norsk senter for menneskerettigheter
Status som nasjonalt senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Publikasjoner, forskningsområder, prosjekter m.v.. Årbok om menneskerettigheter i Norge.
Den norske Helsingforskomité
Med nyheter, rapporter, pressemeldinger og prosjekter.
OA Knutsens dødsbo
Fokus på rettssikkerhet og etterlevelse av menneskerettigheter i sivile saker ved norske domstoler med utgangspunkt i OA Knutsens dødsbo.
www.rettsnorge.no
Rettsnorge er en nettavis som har som mål å holde oppsyn og kontroll med det norske rettsvesen med fokus på aktuelle og betente temaer som media vegrer seg for å omtale.

Denne kategorien på andre språk: 22

[Questioning Mozilla]
Siste oppdatering:
januar 3, 2015 at 10:45:09 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel