Syvendedags adventistsamfunnet ble organisert som eget kirkesamfunn i 1863, og i 1879 ble den første menigheten i Norge opprettet i Oslo. Adventistene helligholder lørdagen som hviledag og tror at Jesus snart skal komme igjen. De legger stor vekt på helsetiltak, og avholder seg blant annet fra alkohol, tobakk og svinekjøtt. Samfunnet har omtrent 11 millioner medlemmer verden over, og i Norge er de omtrent 6000 medlemmer som er fordelt på 70 menigheter. Adventistene tror på evangeliet og frelsen i Jesus Kristus ved tro alene, og på Bibelen som Guds inspirerte ord og eneste rettesnor for troen. Adventistene har ingen bekjennelsesskrifter utenom Bibelen.

kategorier 2

Advent nytt
Adventistenes nyhetsorgan.
Adventist.no
Adventistsamfunnets offisielle nettside.
Kanal 7
Programmer på radio og fjernsyn.
Norsk bibelinstitutt
Brevkurs innen bibelske tema.
Norsk bokforlag
Adventistenes bokforlag.

Denne kategorien på andre språk: 15

[Bible_Mozilla]
Siste oppdatering:
februar 28, 2017 at 6:35:07 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel