Humanisme er filosofi/livssyn som setter mennesket og de menneskelige verdier i sentrum. I filosofihistorisk forstand en åndsretning som under renessansen strebet etter human dannelse ved studium av oldtidens litteratur og filosofi. Sentrale representanter er Erasmus fra Rotterdam, Michel Montaigne og Thomas More. Fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet snakker man om nyhumanismen (Herder, Goethe, Schiller o.a.), og blant vår tids filosofer har franskmannen Jacques Maritain og svensken Ingemar Hedenius stått for henholdsvis kristne og ikke-kristne humanistiske idealer. I Norge har humanismen vært representert av bl.a. Nansenskolen på Lillehammer, grunnlagt av Kristian Schjelderup og Anders Wyller.

kategorier 1

Sosialhumanistene
Organisasjon hvor medlemmene, på et medmenneskelig grunnlag, vil bygge sitt livssyn ut ifra personlig erfaring og refleksjon, med støtte i vitenskapens natur og forutsetninger. SF har vigselsmyndighet.

Denne kategorien på andre språk: 7

[Running Mozilla]
Siste oppdatering:
april 16, 2016 at 1:03:30 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel