kategorier 2

Se også: 1

Ahead Moldova
Organisasjon som jobber for å fremme levevilkårene for funksjonshemmede barn i Moldova.
CARE Norge
Partipolitisk og religiøst nøytral hjelpeorganisasjon som er del av CARE International. CARE arbeider med utviklings- og nødhjelpsprosjekter i mer enn 20 land, med hovedvekt på Afrika.
Child Africa
Norsk humanitær barnehjelp-organisasjon som tilbyr fadderskap til barn.
Flyktninghjelpen
Har arbeidet for mennesker på flukt siden 1946, og har spesialisert seg på internasjonal hjelp for flyktninger og mennesker på flukt i eget land. Med nyheter, publikasjoner og landinformasjon. Tidligere kjent som Flyktningerådet.
Genser uten grenser
Partipolitisk uavhengig organisasjon som samler inn klær til fattige i India og Afghanistan. Informasjon om organisasjon og dens aktiviteter.
Hand 2 Hand
En bistandsorganisasjon som ønsker å gi nordmenn muligheten til å gi befolkningen i Romania og Albania hjelp til selvhjelp.
Kirkens SOS
Kirkens SOS er en del av kirkens diakonale virksomhet og forsøker å omsette Kristi nestekjærlighet i praksis.
Leger uten grenser
Internasjonal organisasjon som driver medisinsk nødhjelp og bærer vitne om overgrep og urettferdighet. Med nyheter, rapporter, kampanjer og historikk.
Norsk nødhjelp
Organisasjonen driver hjelpearbeid i Albania, Romania, Kenya og Tanzania. Tilbyr en fadderordning.
Prosjekt Kaliningrad
Privat stiftelse med bistand til trengende institusjoner for vanskeligstilte barn i Russland. Drives på frivillig basis, med støtte fra bedrifter og privatpersoner. Informasjon om stiftelsen og prosjekter.
Rjukan lag av Norske Redningshunder
En frivillig og humanitær organisasjon, som er et lokallag under Norske Redningshunder. Utdanning av hundeekvipasjer som brukes til søk etter savnede under nasjonale og internasjonale redningsaksjoner.
Støttesenter mot Incest (SMI), Oslo
En privat selvhjelpsorganisasjon som drives og ledes av kvinner som har vært utsatt for incest og mødre til incestutsatte barn.
Utviklingsfondet
Uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Samarbeider med organisasjoner i utviklingsland for å bekjempe fattigdom og sikre alle retten til mat.

Denne kategorien på andre språk: 15

Siste oppdatering:
januar 6, 2016 at 4:24:05 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel