World Norsk Samfunn Organisasjoner
40

kategorier 18

Se også: 3

CISV Norge
Children's International Summer Villages Norge er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.
Civitan Norge
Frivillig organisasjon av klubber som arbeider for en bedre samfunnsånd. Det legges spesiell vekt på å hjelpe mennesker med utviklingshandikap.
Ensliges landsforbund
Medlemsorganisasjon som arbeider for ensliges og aleneboendes interesser, økonomisk og sosialt. Nyheter, tips, fakta om å bo alene, samt møter, kontakt og boligbyggelag.
Foreningen Norden
En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, utdannelse, kultur, massemedia, bistand og miljøvern.
Grenlandsaksjonen
En politisk uavhengig organisasjon med mål å hjelpe det rumenske folk. Med nyheter, givere og aktiviteter.
Grønn hverdag
Norges største nettverk av og for miljøbevisste forbrukere tidligere kjent som Miljøheimevernet. Nyheter og tips om små og store ting man kan gjøre for å leve mer miljøvennlig.
Institusjonen Fritt Ord
Har til formål å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.
Juvente
Avholdsorganisasjon for ungdom.
Landsforeningen for voldsofre
Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Paraplyorganisasjon for mer enn 70 norske organisasjoner. Informasjon, aktiviteter, og om forskjellige støtteordninger.
Max Havelaar
Fairtrade garantimerke som er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en fair pris for sine kvalitetsprodukter. Informasjon om organisasjonen, produktene og produsentene.
Mensa Norge
Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester.
Motorførernes avholdsforbund (MA)
Samfunnsengasjert organisasjon som arbeider for fornuftig bilbruk. Nyheter, lokallagoversikt, aktivitetsplan og artikkelarkiv. for at kollektivtilbudet i byer og tettsteder må styrkes.
Natteravnene i Norge
Organisasjon for voksne som er ute om kveldene i helgene for å skape trygghet i nærmiljøet, først og fremst for ungdom. Informasjon om organsisjonen med oversikt over fylkes- og lokallag.
Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning
Informasjon om og fra redningsselskapet.
Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen
Har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, særlig blant ungdom. Informasjon om prosjekter, stipend og Willy Brandt-prisen.
Den Norske Frimurerorden
Informasjon om ordenen, loge-oversikt og møteplaner.
Rotary i Norge
Informasjon om organisasjonen og utveksling. Lenker, diskusjonsforum og gjestebok.
UNESCO-kommisjonen
Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen.

Denne kategorien på andre språk: 48

Siste oppdatering:
januar 6, 2016 at 4:24:05 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel