Her finner du norskspråklig informasjon om domstoler. Det er ikke noe krav at domstolen har noen myndighet i Norge, men nettstedet må altså være på norsk.
Domstolene i Norge
Med statistikk, nyheter, avgjørelser, og lenker til domstoler.
Domstolen.no
Privat voldgiftsdomstol som legger til rett for en rask, rimelig og fullstendig webbasert avvikling av prosesser i småsaker
Forliksrådet
Generell informasjon om alt vedr. forsliksrådene.
Frostating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge med 17 dommere og 11 saksbehandlere. Nettstedet har pressestoff, historiske artikler og informasjon for skoleungdom.
Høyesterett
Generell informasjon, nyheter og liste over hvilke saker som er til behandling.
Jordskifteretten
Offisiell informasjon om jordskifte. Portalen til egne sider for 34 jordskifteretter og 5 jordskiftoverretter.
Meddommer
Side med informasjon om det å være meddommer.
Trygderetten
Trygderetten er et uavhengig ankeorgan for trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens vedtak etter folketrygdloven, og for andre offentlige pensjons- og trygdeordninger.

Denne kategorien på andre språk: 8

[Mozilla Scale]
Siste oppdatering:
juli 20, 2016 at 18:05:14 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel