World Norsk Samfunn Jus Advokater og advokatfirma
74
I denne kategorien finner du nettstedene til advokatfirma og advokaters praksis. Merk at dette ikke begrenser seg til norske advokater og -firma. Det kan dermed forekomme nettsteder i denne listen som ikke nødvendigvis har rett til å drive rettshjelp i Norge. Kravet for å komme med i denne listen er at informasjonen er publisert på norsk, uansett hvor advokaten har sin praksis. Den norske definisjonen på en advokat er en jurist som erhvervsmessig yder rettshjelp og som kan opptre på vegne av sine klienter i retten. I Norge må en advokat ha bevilling.
Advokatenhjelperdeg.no
Advokatforeningens egen forbrukerside med oversikt over medlemmer, tips, veiledning og søkefunksjoner.
Lovdata
Oversikt over juridiske portaler, advokater og rettshjelpere med egne nettsteder
Adnor
Tilbyr bistand på de fleste rettsområder som omfatter bedrifter og private. Lokalisert i Trondheim.
Advocatia
Et landsdekkende advokatsamarbeid mellom 8 større selvstendige advokatfirmaer med formål å bygge opp og utvide de samarbeidende advokatfirmaers kompetanse.
Advokat Christian Børve
Tilbyr advokattjenester i Bergen og Hordaland innen arbeidsrett, familierett og opprettelse av kontrakter, avtaler og testamente. Tar også saker innefor ordningen for fri rettshjelp eller fritt rettsråd
Advokat Geir Hungnes
Advokat i Lillestrøm som utfører alle advokattjenester.
Advokat i Oslo
Bransjeguide for personer som har behov for advokathjelp i Oslo og omegn
Advokat Lena Ødegård
Allmenn praksis og fri rettshjelp!
Advokat Linda Asbjørnsen
Alminnelig praksis. Spesiell kompetanse innen trygerett, barnerett og barnevernsrett.
Advokat Victoria Holmen MNA
Advokatkontor i Oslo med bistand for privatpersoner i tvister og rettssaker.
Advokat.no
Norges største advokatkjede består av seks advokatkontorer og kan bistå innen de fleste fagområder. Vi fører saker i hele Norge og i våre naboland, og bistår klienter fra hele Europa.
Advokatdirekte
Advokatfirma i Oslo med spesialfelt arverett og særeie.
Advokatene Andersen, Laastad, Stavenes, Aarseth og Grünert
Advokatfirma i Bergen med fokus på arverett, dødsboskifte, felleseieskifte, skilsmisse, gjeldsforhandling og konkurs.
Advokatene Halvor Urrang Simonsen & Per Qvale
Advokatvirksomhet innenfor alle juridiske områder. Firmaet er etablert i 1980, og har avdelinger i Haugesund, Sand og Sauda.
Advokatfirma Andersen & Bache-Wiig
Advokatpraksis og eiendomsmegling i Oslo.
Advokatfirma Caprino MNA
Advokatkontor i Asker som utfører advokatbistand innenfor arv og skifte, familierett, konkurs og bobehandling.
Advokatfirma Frøynes
Advokatfirma Frøynes tilbyr rådgivning, utredninger, forhandlinger og prosedyre innenfor en rekke juridiske fagområder.
Advokatfirma Tvedt
Advokatfirma Tvedt yter juridisk bistand til privatpersoner og små/mellomstore bedrifter.
Advokatfirma Unneland & Co
Spesialisert innen personskader, yrkesskader, trafikkskader og pasientskader.
Advokatfirmaet Arntsen
Advokatfirma i Oslo. Bistår privatpersoner, næringdrivende og offentlige institusjoner. Særlig fokus på arbeidsrett, fast eiendom, opphavsrett/IT/varemerker, erstatningsrett samt familie- arv og barnerett.
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS-
Vi er 8 advokater som fra kontorer i Skedsmo, Ullensaker og Bærum yter advokatbistand av høy kvalitet til bedrifter og private i Oslo og Akershus
Advokatfirmaet Velund & Co
Advokatbistand innenfor alle juridiske områder rettet mot privatpersoner og bedrifter.
Advokatfirmaet Wulff AS
Advokatfirmaet Wulff AS er et allmennpraktiserende firma på Helgeland.
Advokatfirmaet Øydne
Firmaet arbeider for private klienter og bedrifter, samt formidler eiendommer i Norge og på Costa del Sol i Spania.
Advokatforum
Et kontorfellesskap av advokater. Tilbyr bistand innen de fleste områder. Lokalisert i Oslo.
Advokathjelpen
Rettshjelp og informasjon til privatpersoner og mindre bedrifter. Lang praksis både i og utenfor rettsalen. Fri rettshjelp.
Advokathuset Trondheim
Firmaet har spesiell kompetanse innen faste eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, strafferett, familie- arv- og skifterett, barnerett og barnevernrett.
Ala'i
Praksis som omfatter strafferett, forretningsjus og privatrett. Tilbyr fri rettshjelp. Har kontor i Stavanger.
Angell, Guldbakke og Helstrøm
Advokatfirmaet Angell er Bodøs eldste advokatkontor etablert allerede oktober i år 1900.
Annette Selmer - Advokat og konsulentfirma
En støttespiller for ledere og personalmedarbeidere i offentlig sektor. Fungerer også som konfliktmegler.
Arbeidsrettsadvokaten.no
Nettsted med artikler og dokumentmaler innen arbeidsrett. Fokus på praktiske arbeidsrettslige spørsmål som ansettelse og oppsigelse/avskjed, arbeidsavtale, lønn, feriepenger, rettigheter ved sykdom, HMS, omstilling og nedbemanning, samt generelle arbeidsrettslige temaer.
ArbeidsRettslig Consulting
Advokatfirma som jobber utelukkende med arbeidsrett. I tillegg til rådgivning både til arbeidsgivere og arbeidstakere, tilbyr de også kurs, coaching og megling.
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Arntzen de Besche er et av Norges ledende advokatfirmaer innen forretningsjus. Firmaet har kontorer i Oslo og Stavanger og tilsammen 70 advokater hvorav 25 er partnere.
Bing & Co
Advokat- og konsulentselskap som arbeider innenfor området jus og informasjonsteknologi.
Bull & Co
Advokatfirma som fokuserer på immaterialrett, konkurranse-/markedsrett og IT-rett. Tilbyr elektroniske advikattjenester.
Christian Gustavsen
Strafferett - Trygderett - Familie- og arverett - Barnerett - Alminelig praksis
DineAdvokater
Et advokatfellesskap bestående av 3 advokater og som holder til i Oslo. Klientene er i hovedsak privatpersoner, og små og mellomstore bedrifter. Tar også saker som hører under fri rettshjelp-ordningen.
Eurojuris Norge
Et samarbeid mellom advokatkontorer over hele landet. Informasjon om sekretariat og forskjellige faggrupper.
Familierettsadvokaten
Familierettslige spørsmål, som ekteskap og separasjon, skilsmisse, foreldreansvar og barnebidrag.
Flisnes, Aurdal og Grytten
Advokatkontor med fem medarbeidere, hvorav tre er advokater, som yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Lokalisert i Ålesund.
Forsikringsadvokaten
Advokat hjelp Oslo, Kolbotn, Norge. Spesialområde erstatning og forsikring. Alminnelig praksis, også fri rettshjelp.
Forsikringsrettshjelp
Advokat spesialisert på saker om forsikring, erstatning, oppreisning og trygd
Grøholdt MNA
Advokatkontor som tilbyr juridisk bistand innen forretningsjuridiske felt og fast eiendom. Bistår også privatpersoner og kommuner i rettsspørsmål knyttet til fast eiendom.
Guttorm Gran
Advokat med kontorer i Oslo og Sandefjord. Arbeidsområder er barnevern, barnefordeling, skilsmisse og samlivsbrudd, fast eiendoms rettsforhold, avhendingsloven og alminnelig praksis.
Haavind Vislie DA
Dekker alle de forretningsjuridiske og offentligrettslige områder. Har også betydelig oppdragmengde innenfor prosedyre, herunder for Høyesterett. Informasjon om fagområdene og advokatene.
Hans Chr. Steenstrup
Juridiske tjenester for næringsliv og private innenfor de fleste sivilrettslige felter. Lokalisert i Oslo.
Hellerøy & Co, Ski
Tilbyr advokattjenester overfor næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige - innen de fleste rettsområder.
Holmen & Co. DA
Advokatfirmaet Holmen & Co. DA er et advokatfirma som består av dyktige og effektive advokater. Vi holder til i hyggelige lokaler i Bygdøy allé 64. Vi yter fri rettshjelp.
Høgseth Advokatkontor
Avokatvirksomhet lokalisert i Bergen og Alta.
Internationallaw.no
Norsk advokatkontor som fokuserer på grenseoverskridende virksomhet. Vi kommuniserer med klientene på deres eget språk, og med utgangspunkt i kunnskap om deres eget land og kulturer.
Kco advokater i Oslo
Advokater lokalisert i Sandvika utenfor Oslo. Praksis innenfor personskadeerstatningssaker som trafikkskader, yrkesskader og sykehusskader, tvister ved kjøp og salg av fast eiendom, arbeidstvister, familierett, arv, forretningsjus, skatterett, strafferett m.m.
Kristine Schilling LL.M.
Alminnelig praksis i Asker. Har bakgrunn som dommer- og advokatfullmektig. Hovedvekt på privatjuss.
Lars R. Berg
Driver advokatvirksomhet innenfor de fleste juridiske fagfelt. Representerer både bedrifter og privatpersoner.
Legaliz
En totaltjeneste rundt lov og rett med juridisk rådgivning, advokatfirma, søkbar advokatdatabase, ressurskatalog, ordbok, nyheter og diskusjonsforum.
Lexit Advokat
Askers største advokatmiljø, et fullservice advokatkontor for næringsliv og privatpersoner.
Lister Advokatene AS
Advokatbistand til private og næringslivet innenfor de fleste rettsområder. Eiendomsmegling i Lister-regionen. Lokalisert i Flekkefjord.
NorJus
Tilbyr advokattjenester innen arvesaker, opphavsrett, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, eiendomssaker, finansiering og inkasso/gjeld.
Norlaw DA
Tilbyr juridiske tjenester for nasjonale og internasjonale virksomheter. Hovedtyngden av arbeidsområdene er relatert til forretningsjus, men firmaet bistår også privatklienter. Lokalisert i Oslo.
Norman & Co
Kompetanse innen områdene arbeidsrett, kontraktsrett, kjøp og salg av virksomhet, immateriell rett samt erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.
Ola Viken
Advokatfirmaet Ola Viken har lang erfaring og høy kompetanse innenfor rettsområdene familierett, arverett, skifte, trygderett og fast eiendoms rettsforhold.
Ole Christian Høie
Yter bistand til mindre bedrifter og privatpersoner. Lokalisert i Oslo.
OsloAdvokat
Fri vurdering av din sak. Arbeidsrett, arv- og familierett, forbrukerforhold, kontraktsrett, straff m.m.
Rettshjelperne.no
Portal som formidler juridisk veiledning til privatpersoner med behov for bistand innenfor en rekke rettsområder. Bistanden ytes av erfarne advokater med ønske om å bistå mennesker som virkelig trenger det. Kostnadsfri vurdering om du har krav på fri rettshjelp."
Skansbo
Advokat Skansbo har en praksis i Oslo som er rettet mot både privatpersoner og næringsdrivende. Porteføljen består blant annet av erstatningsrett, kontraktsrett, arverett og familierett.
Stabekkadvokatene
Kontorfellesskap etablert mellom Advokatfirmaet Øydne, advokat Frode Christensen og advokat Anne Kjersti Hauge. Bred juridisk praksis.
Steenstrup Stordrange DA
Advokatfirmaet behersker hele det forretningsjuridiske felt og besitter internasjonal rådgivningserfaring på bred forretningsjuridisk basis.
Stephan Didrich Eid
Advokatpraksis med rettshjepstilbud innen privatrett - dødsboskifte - konkurs- og insolvens - strafferett - skilsmisse - mangler ved fast eiendom - arbeidsrett - erstatningsrett
Strandenæs
Forretningsadvokater som arbeider med skatterett, arbeidsrett, selskapsrett, revisjonsrett, regnskapsrett, EØS-rett, kontraktsrett, immaterialrett, opphavsrett, EDB-rett, kommersiell helserett og annet. Lokalisert i Oslo.
Tangedal
Advokat med alminnelig praksis tilknyttet Judicum. Artikler om kjøp og salg av båter.
Thommessen advokatfirma
Thommessen Krefting Greve Lund er et ledende norsk forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, London og Brüssel.
Trond Lexau
Advokat- og mediasjonstjenester. Spesialfag er bygge- og enterpriserett og alle typer problemstillinger innenfor byggevirksomhet.
Vogt & Wiig AS
Forretningsadvokatfirma med 70 jurister som betjener klienter fra kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.
Westy, King & Co.
Alminnelig juridisk praksis. Bistand til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.
Wiersholm, Mellbye & Bech
Advokatfirma innen det forretningsjuridiske området. Lokalisert i Oslo.

Denne kategorien på andre språk: 22

[Trenchcoat Mozilla]
Siste oppdatering:
februar 28, 2017 at 6:35:07 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel