Her finnes norskspråklige nettsted om lov og rett, rettsvitenskap, lover og forskrifter, advokater og annen rettshjelp, og om den dømmende statsmakt.

kategorier 4

Se også: 1

Arbeidsrett.no
Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert.
Beregning av forsinkelsesrente
Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente(morarente) av et krav.
Bevis
Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.
Clara
Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO.
Juridisk nettviser
Nettsted med linker til norske og utenlanske rettskilder - startsider - juridiske emner mm. Drives av UiO, UiB og UiT.
Jus.no
Nettstedet til Juristenes informasjonssenter. Inkluderer Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Informasjon om juridisk hjelp, fri rettshjelp og hvordan klage på en advokat. Kursoversikt for jurister og advokater. Nettbutikk for organisasjonene og Juristforbundets forlag.
Jushjelpa i Midt- Norge
Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.
JusNytt.no
JusNytt gir leserne nyheter, artikler og debatt innen fagområdene: opphavsrett, patentrett og varemerkerett, markedsregulering og konkurranserett samt ytringsfrihet og formidlingsansvar.
Jusped jusleksikon
JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler.
Jussportalen.no
Startsiden for juridisk informasjon på internett.
Jusstorget
Alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater.
Jusstudent.com
Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk.
Konfliktrådet
Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket.
Konkursrådet
Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet.
Patentstyret
Styret for det industrielle rettsvern. Rettslig beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke. Nettstedet har Informasjon, nyheter, priser, kurskalender.
Politiets sikkerhetstjeneste
En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver.
Rettsnorge.no
Kritisk nettavis drevet av Herman J. Berge, med fokus på rettssikkerhet, korrupsjon og ytringsfrihet.
Stiftelsen Lovdata
NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative avgjørelser, juridisk litteratur og folkerett.
Testament.no
Nettsted med informasjon om det å skrive testament. Publisert av advokatfirmaet NorJus.
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets styre, og relevante lovbestemmelser.
ØKOKRIM
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Denne kategorien på andre språk: 41

[Trenchcoat Mozilla]
Siste oppdatering:
februar 28, 2017 at 6:35:07 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel