World Norsk Samfunn Forsvar Organisasjoner
11
Organisasjoner tilknyttet nåværende og tidligere militært tjenestegjørende.

kategorier 2

Se også: 1

Artilleriets offisersforening (AOF)
Foreningen samler tidligere og stadig tjenestegjørende offiserer i feltartilleriet.
Befalets Fellesorganisasjon.
BFO organiserer over 60% av alt befal i Forsvaret, og har ca 10500 medlemmer totalt.
Folk og forsvar
Ble stiftet i 1951 med formål å å samle de store landsomfattende organisasjonene i Norge til et felles opplysningsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Har i dag 75 medlemsorganisasjoner.
Det Frivillige Skyttervesen
Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Opprettet av Stortinget i 1892.
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
KOL opptar som medlemmer offiserer med krigsskole eller annen tilsvarende utdanning på høyskole og universitetsnivå. Utgir tidsskriftet Vårt Vern med en rendyrket forsvarsfaglig profil.
Norges Forsvarsforening (NFF)
Er et landsforbund av forsvarsforeninger som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt folk, og at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte verner landets frihet, uavhengighet og fred.
Norges Offisersforbund (NOF)
Organiserer befal i alle forsvarsgrener. Første lokalforening stiftet i 1847.
Den norske Atlanterhavskomite (DNAK)
Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955. Komiteen arbeider med å informere om og øke forståelsen av norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på det nordatlantiske samarbeidet.
Norske reserveoffiserers forbund (NROF)
Et frittstående forbund av vernepliktige og utskrevet befal i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og befal i Heimevernet
Personelforbundet
Ble stiftet i 1960 og organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt, Etteretningstjenesten og ISS Grødegaard.
Sjømilitære Samfund
SMS er en organisasjon som vil arbeide for et godt og troverdig Sjøforsvar. Utgir Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 6 ganger i året.

Denne kategorien på andre språk: 3

[Mozilla]
Siste oppdatering:
april 8, 2015 at 5:35:06 UTC
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel