Her finnes norskspråklig informasjon om folkehøgskoler, eksamensfrie skoler som tradisjonelt er beregnet for ungdom over 17 år. Norske folkehøgkoler drives dels av fylkeskommuner, dels av ideelle eller andre organisasjoner. Folkehøgskoler er enten kristne eller frilynte.
Folkehøgskolen i Norge
Informasjon og nyheter om folkehøgskole. Felles nettsted for Informasjonskontor for folkehøgskolen og Informasjonskontor for kristen folkehøgskole.
Agder folkehøgskole
Landets sørligste folkehøgskole med linjene billedkunst, film, internasjonal, jazz-korps-storband, keramikk, naturliv og samfunnsfag. Driver også Hviterussisk Folkehøgskole i Minsk.
Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker
Hovedlinjer for journalistikk, fotografi og grafisk design, fotografi og bildejournalistikk, samfunn- og sosialfag, internasjonal solidaritet, språk og Europa. Eies av LO.
Bakketun folkehøgskole
Finnes i Verdal, og eies delvis av Indremisjonsselskapet. Tilbyr kreativ formidling, friluftsliv, reiseliv m/spansk, internasjonal linje, musikk, data og helse og solidaritet.
Danvik folkehøgskole
Skolen fokuserer på medier og kommunikasjon og er lokalisert i Drammen. Skolen eies av en stiftelse styrt av lokale kretser i Indremisjonsselskapet og Norges KFUM/KFUK.
Elverum folkehøgskule
Informasjon om fagtilbud og skolen generelt. Fotoalbum, gjestebok og arkiv med elevmusikk.
Fana folkehøgskule
Ligger ved Store Milde i Bergen, og har linjene friluftsliv og økologi, kunstfag, media, psykologi og samfunn, teater og musikk, skrivekunst og filosofi.
Follo folkehøgskole
Skolen ligger i Vestby utenfor Moss. Reiseliv, dans og ballett, kor og vokal, kreativ ledelse, kunst og håndverk.
Fredly folkehøgskole, Skaun
Tilbyr undervisning innen EDB, kunst & håndverk, musikk/drama og friluftsliv. Skolen ligger ved Trondheim. Informasjon om skolen, studietur til Hellas og fotogalleri.
Hardanger folkehøgskule, Lofthus
Informasjon om linjer, fellesfag og valgfag, korte kurs, internat og økonomi.
Høgtun folkehøgskole
Om skolen, miljø og fritid. Informasjon om linjene og kostnader.
Karmøy folkehøgskule
Informasjon om fag og undervisningsopplegg, nyheter og oversikt over studenter og ansatte. Tilbyr studieturer i inn- og utland.
Møre folkehøgskule
Informasjon om skulens linjer, fellesfag og valfag.
Nordhordland folkehøgskule
Norges største folkehøgskole, beliggende utenfor Bergen. Informasjon om de ulike linjene og skolen.
Nordmøre folkehøgskule
Om skulen, fagtilbodet og søknadsskjema.
Revyskolen Solbakken folkehøgskole
Folkehøgskolen for revyteater, teatermusikk, dans og scenetekniske fag i ei felles linje. Nyheter, informasjon om forestillinger, skolens brosjyre, kurstilbud, og stillingsutlysninger.
Ringerike folkehøgskole, Hønefoss
Tilbyr linjene internasjonale spørsmål og media, globalt verksted, idrett, kunst og design, og musikk og teater. Informasjon om fellesfag, valgfag, skolen og personalet.
Romerike folkehøgskole
Skolen er sterkt faglig rettet mot musikk og teater, og har linjene lyd og musikk, teaterdesign, og teater og musikk. Skolen ligger i Ullensaker kommune og eies av Akershus fylkeskommune.
Rønningen folkehøgskole
Oslos eneste folkehøgskole har linjene for idrett og friluftsliv, internasjonal linje, sosialfag, estetikk, musikk, norsk språk og kultur.
Sagavoll folkehøgskole, Gvarv
Informasjon om skolen generelt, linjer og fag, personalet, utleie og kortere kurs.
Sandvik folkehøgskole, Mosjøen
Informasjon om denne kristne folkehøgskolen og dens mange linjer.
Skjeberg folkehøyskole
Skjeberg har seks forskjellige fagfelt: Avisjournalistikk, bilde og kommunikasjon, musikk og lyd, radio- og tv-journalistikk, sportsjournalistikk og idrett, tekst og bilde.
Sogndal folkehøgskule
Frilynt folkehøgskole med linjer for naturfoto, foto, friluftsliv, idrett og grafisk kunst.
Sund folkehøgskole, Inderøy
Informasjon om skolen, kurs, elever og ansatte.
Sunnfjord folkehøgskule
Informasjon om skolen, linjer, stedet Førde, volleyballskolen, reiser og kortkurs.
Ål folkehøyskole
Skole for døve drevet av Norges døveforbund. Informasjon om linjer og kortkurs.
Åsane folkehøgskole
Skolen har linjer for: Teater, musikk, internasjonalt sosialt arbeid, kunst og design, litteratur og skrivekunst, psykologi og pedagogikk, og bo og fritid. Eies av IOGT og er lokalisert i Bergen.
Øytun folkehøgskole, Alta
Verdens nordligste folkehøyskole. Informasjon om hovedfag, valgfag og fellesfag, korte kurs, personalet og den kristne skolen generelt.

Denne kategorien på andre språk: 2

[Davinci Mozilla]
Siste oppdatering:
april 22, 2016 at 4:24:03 UTC
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid