Søkbare museumskataloger.

Se også: 1

Bergen Museum - arkeologisk hovedkatalog
Magasinet for de forhistoriske samlingene ved Bergen Museum inneholder ca 150.000 enkeltgjenstander. Tilvekstfortegnelsene inneholder beskrivelser av disse gjenstandene samt deres funnsted og funnomstendigheter. Fortegnelsene, som er ordnet i numerisk rekkefølge, har blitt publisert helt siden andre halvdel av forrige århundre.
Dokumentasjonsprosjektets arkeologidatabase.
Databasen inneholder opplysninger om faste fornminner, funnsteder og gjenstander i landets 5 arkeologiske museer. Basen inneholder både tekst, kart, bilder og tegninger.
Førhistoriske minne på Vestlandet
Førhistoriske minne er en registreringsserie utarbeidet av arkeolog og konservator Per Fett, som gir en samlet oversikt over faste fornminner og gjenstander i de 78 kommunene som hører inn under Bergen Museums distrikt. Oversikten er organisert kommunevis, og deretter etter gård og bruk. Hele serien er nå tilgjengelig.
Kulturnett Sogn og Fjordanes databaser
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har et uttall kataloger tilgjengelige, blant annet fotosamlinger, gjenstandskataloger og arkiver.
Det løfterike landet
Katalog som dokumenterer utvandringen til Amerika og Norsk-Amerikansk historie 1825-2000 med grafiske tidslinjer, artikler, bøker, foto, film og kart.
Norsk Folkemuseums samlinger
Elektroniske katalog over museets samlinger omfatter alle museets tilvekstførte gjenstander (152.800) og et større antall (61.700) fotografi og trykk fra museets bildesamling på ca 350.000 bilder.
Oldsaksamlingens hovedkatalog
Hovedkatalogen (tilvekstene) for Oldsaksamlingen i Oslo beskriver alle gjenstandene som har kommet inn til museet. Alle trykte årganger er nå tilgjengelige.
Registreringssentral for historiske data
Registreringssentralen er en nasjonal institusjon ved Universitetet i Tromsø, som skal gjøre historisk kildemateriale elektronisk tilgjengelig. Mye er under planlegging, mye er allerede lagt ut, og prosessen kan følges på disse internettsidene.

Denne kategorien på andre språk: 8

[Desk Mozilla]
Siste oppdatering:
november 3, 2012 at 5:24:02 UTC
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid