Hvert norsk fylke har et fylkesbibliotek. Det eies og drives av fylkeskommunen og samarbeider med et av de større kommunale folkebiblioteka i fylket. Fylkesbibliotekene utgjør det norske biblioteksystemets regionale nivå
Akershus fylkesbibliotek
Et service- og kompetansesenter for bibliotek og skoler i fylket.
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Fylkesbiblioteket for Aust-Agder. Rådgivende instans for folkebibliotek og skolebibliotek i grunnskolen og videregående skole vedrørende bibliotekdrift og informasjonsvirksomhet.
Buskerud fylkesbibliotek
Har som oppgave å ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, organisere det lokale lånesamarbeidet og yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse til folke- og skolebibliotekene.
Deichmanske bibliotek
Oslo kommunes folkebibliotek. Informasjon om biblioteket, åpningstider og bokkatalogen.
Finnmark fylkesbibliotek
Skal være et service- og kompetansesenter for fylkets kommunale og fylkeskommunale bibliotek.
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Informasjon om prosjekt som pågår ved biblioteket. Liste over folkebibliotekene i fylket.
Nordland fylkesbibliotek
Lokalisert i Rana med ansvaret for "tradisjonelle" fylkesbibliotektjenester. Fjernlån, veiledning, statistikker og samlinger for voksne. Informasjon rundt IT, om bokbusser, lokaler og om prosjekter.
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Fylkesbiblioteket har som si oppgåve å støtte, supplere og utvikle biblioteka i Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Informasjon om fylkesbiblioteket og kontaktinformasjon om alle folkebibliotek i Sør-Trøndelag.
Telemark fylkesbibliotek - Telemarksbiblioteket
Informasjon om ulike tjenester og tilbud ved biblioteket.
Østfold fylkesbibliotek
Arbeider for fellesløsninger og bedre ressursytnyttelse. Organiserer bibliotekenes lånesamarbeid i fylket.
[Book Mozilla]
Siste oppdatering:
februar 9, 2015 at 18:54:03 UTC
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid