Institusjoner som oppbevarer arkivalier og formidler disse til forskning, refranse og annet innsyn.

kategorier 2

Se også: 1

Arkivverket
En samlebetegnelse for Riksarkivaren, de regionale statsarkivene samt Sámi Arkiiva (samisk arkiv). Kataloger, formidling av arkivalier via internett samt lover og forskrifter for arkivdrift.
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Nyheter, databaser, kataloger og ressurser.
Bergen Byarkiv
Informasjon om virksomheten, formidling av arkivalier via internett og fysiske ustillinger.
Kulturbunker Dora - Arkivsenteret
Arkivsenter i Trondheim. Informasjon om senterets tjenester og samlinger.
Oslo kommune - Byarkivet
Dokumenter, artikkelsamlinger, fotodatabase, borgerbrev 1745 til 1799, tekniske beskrivelser over bygninger. Byarkivets informasjonsblad: Tobias.
Trondheim byarkiv
Informasjon om virksomheten, satsningsområder og rutiner.

Denne kategorien på andre språk: 16

[Desk Mozilla]
Kategoriredaktør
magne
Siste oppdatering:
august 15, 2016 at 10:24:15 UTC
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid