World Norsk Næringsliv Organisasjoner
27

Se også: 2

Bedriftsforbundet
Interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.
Bonde og Småbrukarlaget
Bransjeorganisasjon for norske bønder og småbrukere.
Byggenæringens Landsforening
BNL er tredje største landsforening i NHO. På nettstedet finner du liste over bransjeforeninger innen byggenæringen.
Fagstrikk
Garnfaghandelens forbund, garnfaghandelens talerør overfor fabrikker, grossister og myndigheter, samt et opplysningssenter for medlemmer. Oversikt over alle forbundets medlemmer.
Finans Norge
Informasjon om foreningen, pressemeldinger, publikasjoner, finanstjenester, statistikk, finansnyheter. Forening som startet som en sammenslutningen mellom Den norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund.
Frogn Nærinsråd
Frogn Næringsråd er en nøytral og upolitisk organisasjon som samler alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Frogn Kommune.
IKT-Norge
Interesseorganisasjon for IKT-næringen. IKT-Norge er en sammenslåing av Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), Multimediaforum Norge (MFN) og Programvareindustriens Forening (PROFF).
Kommunenes Sentralforbund
KS er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon
Landslaget for lokalaviser
Informasjon om laget og oversikt over medlemsaviser.
Legemiddelindustriforeningen
LMI er en bransjeforening for legemiddelindustrien. Foreningen yter bransjerelatert service, opplysnings- og undervisningsvirksomhet.
LOGMA - Selskap for Logistikk / Materialadminstrasjon
LOGMA arbeider for å utbre kunnskap om fagområdet logistikk/materialadministrasjon, for derigjennom å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet.
Mediebedriftenes Landsforening
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon.
NAL - Norske Avisers Landsforening
NAL er avisenes bransje- og utgiverorganisasjon og representerer omkring 97 prosent av det totale avisopplaget i Norge. NAL er den sentrale forhandlingspart i forhold avisenes arbeidstagerorganisasjoner.
NARF - Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Bransjeorganisasjon for utøvere av ekstern regnskapsvirksomhet.
Norges Taxiforbund
Interesseorganisasjon for norske taxieiere.
Norsk fondsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund er en bransjeorganisasjon for norske verdipapirforetak.
Norsk industri
Sammenslåing av Teknologibedriftenes landsforening (TBL) og Prosessindustriens landsforening (PIL). Foreningen er tarifforganisasjon, næringspolitisk pådriver og fellesforum i tekniske og kompetanserelaterte spørsmål.
Norsk senter for prosjektledelse
Et forskningsbasert samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning. Les om prosjekter og arrangementer.
Norsk Stålforbund
Stålforbundet er en interesseorganisasjon for stålbransjen som har som formål å fremme bruken av stål ved å spre kunnskaper om stål og dets anvendelse i alle typer konstruksjoner.
Norske Inkassobyråers Forening
Interesseorganisasjon for inkassobransjen.
NSF - Norges standardiseringsforbund
Standardiseringens portal i Norge. Informasjon om standarder og standardiseringsarbeid.
Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO skal arbeide for at bedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for den enkeltes leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.
Opplysningskontoret for blomster og planter 
Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) finansieres av Norsk gartnerforbund og Blomstergrossistenes landsforbund. Målet er å øke interessen for norske blomster og planter, samt gi informasjon om hvordan man skal behandle blomster og planter, for å få mest glede av dem.
Rammebransjeforbundet i Norge
Rammebransjeforbundet i Norge er en sammenslutning bestående av ca 120 rammemakere fordelt over hele landet. Organisasjonen har som hovedformål å sørge for at alle medlemmene til en hver tid innehar den kompetansen som er nødvendig for å kunne utøve faget på en forsvarlig måte.
Rådgivende Ingeniørers Forening
RIF er en organisasjon for kvalifiserte rådgiverfirmaer.
Sparebankforeningen
Sparebankforeningen er en nærings- og interesseorganisasjon for landets 119 sparebanker samt tre sparebankstiftelser.
Verdipapirfondenes forening (VFF)
Verdipapirfondenes forening er serviceorganisasjon for verdipapirfondsbransjen i Norge. VFF arbeider med selvregulering og fellestjenester for fondsbransjen, samt å fremme kunnskap om og interesse for sparing i verdipapirfond. Foreningen representerer norsk fondsbransje internasjonalt.

Denne kategorien på andre språk: 23

[Desk Mozilla]
Siste oppdatering:
februar 28, 2017 at 6:35:06 UTC
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur