World Norsk Næringsliv Land- og skogbruk
19

kategorier 1

Agrokonsult AS
Omsetter ubeiset frø og tilbyr konsulent- og sekretærfunksjoner.
Antra AS
Leverandør av alt utstyr til skiheisbransjen.
Applied Environment Technology AS
AET tilbyr biologiske produkter for behandling av gressdekke. Lokalisert i Grimstad
Dageborg maskin AS
Maskinforhandlere med kompetanse og erfaring fra Case traktorer og anleggsmaskiner.
Drøbakveien Jord, ledende leverandør av jordbearbeidede produkter
Follos største leverandør av jordbearbeidede produkter. Leverer soldet matjord, bark, graver og planerer. Rask levering.
Edelgran BA
Leverandør i juletrebransjen.
Felleskjøpet
Hovedleverandør av driftsmidler til norsk landbruk og norske bønder. De viktigste produktområdene er kraftfor, korn, gjødsel, såvarer, maskinvarer, forbruksartikler til landbruket og faglig kompetanse.
Felleskjøpet Rogaland Agder
Hovedleverandør av driftsmidler til bønder og landbruk i Rogaland og Agder
Hedmark sau- og geitavlslag
Informasjon om fylkeslaget.
Husdyrsystemer AS
Totalleverandør av innredning og innendørsmekanisering til storfe, gris, sau, hest og fjørfe.
Lesteberg Gård - Flisproduksjon og flisfyring
Eivind Strøm på Lesteberg gård driver salg og produksjon av skogsflis for flisfyringsanlegg, og til dekorering i park og hage. Lesteberg Gård produserer også biovarme for oppvarming av blant annet barnehager og bolighus.
Norges birøkterlag
Birøkternes faglige organisasjon med lokallag i alle fylker i landet. Informasjon om birøkting og organsisajonen.
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for de bondeeide samvirkebedriftene i landbruket.
Norsk sau- og geitalslag
Dagsaktuelle temaer, diskusjoner og artikler om avl, klippeskole, fjøsløsninger, beitebruk og gjeterhunder.
Norsk Ved
Et forum for vedprodusenter. Informasjon om faglitteratur, vedutstyr, vedkonferanser, vedformidling og pressemeldinger.
SB SKOG - forvaltning og avvirkning av skog
SB SKOG forvalter, drifter og skjøtter skog for private og offentlige skogeiere i skogstrøk i Sør- og Midt-Norge.

Denne kategorien på andre språk: 30

[Desk Mozilla]
Siste oppdatering:
september 1, 2015 at 5:35:04 UTC
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur