Her finner du legater, foreninger, kollektiv og andre organisasjoner.

Se også: 1

Du store verden
Et samarbeidsnettverk for organisasjoner, institusjoner og grupper som arbeider innenfor kulturformidling mellom Sør og Nord og i dagens flerkulturelle norske samfunn.
Kritikerlaget
Medlemsorganisasjon for kritikere av kunst, litteratur, teater, musikk og dans. Om laget, medlemsliste, enkelte artikler fra medlemsbladet "Krit.sirkelen" og medlemssider.
Norsk Kulturforum (NOKU)
Et landsomfattende faglig forum som skal fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet og være pådriver i kulturpolitiske spørsmål.
Norsk Kulturhus Nettverk
En interesseorganisasjon for norske kulturhus som skal synliggjøre, samordne og utvikle kulturhusenes ressurser og kompetanse.
Norsk kulturminnefond
Opprettet under Miljøverndepartementet som den ansvarlige nasjonal myndighet for kulturminneloven og forvaltningen av denne og annen miljøvernlovgivning.
Norsk kulturråd
Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og er rådgiver for det offentlige i kulturspørsmål. På nettstedet finnes informasjon om kulturrådets aktiviteter på forskjellige områder.
Norsk kulturskoleråd
En landsomfattende organisasjon som samler de fleste kunst- og kulturskolene for barn og unge i et nettverk.
Norsk teater- og orkesterforening (NTO)
Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonell musikk og scenekunst.
Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)
Ideell organisasjon som skal fremme elektronisk kunst i Trondheim. Etablert januar 2002. Mailingliste, informasjon om kunstnernettverk og projektoversikt.

Denne kategorien på andre språk: 19

[Dali Mozilla]
Siste oppdatering:
januar 26, 2017 at 23:05:06 UTC
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages