World Norsk Helse Rusmidler
8
Nettsteder med informasjon om rusmidler og rusmiddelmisbruk.
Forbundet mot rusgift
Omfattende nettsted om alkohol, narkotika og medikamenter. Spesialsider om cannabis, om hjerte og helse, om rusgiftundervisning og egne studentsider. Tidsskriftet «Mot rusgift» ligger i fulltekst.
Forebygging.no
Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid med særlig fokus på rusforebygging.
MOT
Organisasjon mot mobbing, vold og rusmisbruk. Konkurranser og faktainformasjon.
Norsk narkotikapolitiforening
Informasjon om foreningen, kurs og vedtekter.
Norsk Propaganja
Om Norge, cannabis og muligheter for legalisering av rusmiddelet.
Statens tobakksskaderåd
Statens tobakksskaderåd er et kompetanse- og forvaltningsorgan under Sosial- og helsedepartementet i spørsmål som angår tobakk og helse, og skal arbeide for å redusere forbruket av tobakk i Norge.
Stiftelsen Valdresklinikken
Gir et døgnkontinuerlig behandlingstilbud til personer som er rusavhengige. Informasjon om klinikken og behandlingen.
Tobakk dreper
Informasjon om tobakksindustrien og skader tobakk kan gi deg, filmer og artikler.
[Electrical Mozilla]
Siste oppdatering:
mai 27, 2015 at 13:35:07 UTC
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill