World Norsk Helse Organisasjoner
12
Akuttmedisinsk gruppe
Akuttmedisinsk gruppe (AMG) er en ideel undervisningsgruppe bestående av medisinstudenter, fysioterapeuter, og leger.
Forum for miljø og helse
Forum for miljø og helse har som mål å styrke det helsefremmende og forbyggende miljøarbeidet på lokalt og nasjonalt plan. Vi setter fokus på faktorer i miljøet som kan påvirke folks helse i positiv eller negativ retning.
Mental Helse Ungdom
Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon som er en del av Mental Helse Norge. Vi driver med politisk og samfunnsrettet arbeid innen for feltet psykisk helse og baserer mye av vår virksomhet på frivillig arbeid fra medlemmene.
Norges Yrkesskadesenter
Norges Yrkesskadesenter veileder og hjelper deg som er yrkesskadet. Vi vil kunne hjelpe deg med forslag og henvisninger til behandling, medisinske spesialister og opplyse deg om rettigheter i forhold til arbeidsgiver og trygdemyndigheter.
Norsk forening for fedmeforskning (NFFF)
Arbeider for å sette fokus på forskning, undervisning og behandling av helseskadelig overvekt og fedme.
Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi
Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi (NFKUT) er en landsomfattende fagorganisasjon for Kunst- og uttrykksterapeuter og medlem av paraplyorganisasjonen Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).
Norsk forening for lungemedisin
Forening kun for leger. Foreningsinformasjon, oppslagstavle, retningslinjer og diskusjonsforum.
Norsk Protein Intoleranse Forening
NPIF er en organisasjon som arbeider for å gjøre sammenhengen mellom mat og fysiske/psykiske problemer kjent og akseptert hos myndigheter, helsevesen og andre aktører. Et annet viktig arbeid er å dele erfaring og kunnskap med hverandre.
Ryggforeningen i Norge
Informasjon om foreningen og ryggproblemer, nyheter, diskusjonsforum og gjestebok.
Stiftelsen Organdonasjon
Informasjon om stiftelsen, organdonasjon og donorkort.
Yngre legers forening
En yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater.
Yrkesskaddes Forbund
Yrkesskaddes Forbund jobber for å ivareta personer med yrkesskade/ yrkessykdom.

Denne kategorien på andre språk: 27

[Doctor Mozilla]
Siste oppdatering:
august 6, 2016 at 11:24:05 UTC
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill