World Norsk Helse For helsepersonell
13
Nettsteder beregnet på helsepersonell

Se også: 1

Dagens Medisin
Uavhengig nyhetsavis for helsesektoren som henvender seg spesielt til leger, tannleger, farmasøyter, sykepleiere studenter og innen disse fag, samt andre beslutningstakere i helsesektoren.
Helsebiblioteket
Offentlig nettsted fritt tilgjengelig for helsepersonell i Norge. Inneholder over 1800 tidsskrifter i fulltekst, medisinske databaser og en rekke andre verktøy og ressurser.
Legemiddelhåndboka
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.
Legesiden
Startside for leger og annet helsepersonell. Inneholder direkte søk i Medline og andre søkemotorer, lenkebibliotek som omfatter de fleste medisinske spesialiteter og allmenne temaer.
MedNytt
Tjeneste fra «Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten» som har som å gi faglig støtte når nye metoder innføres i helsetjenesten. Databasen gir oversikt over nye metoder, lenker til vurderinger og en norsk omtale til noen av vurderingene.
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kunnskapssenterets nettsider inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer og tilbyr kunnskap om effekt, nytte og kvalitet av metoder, virkemidler og tiltak innen alle deler av helsetjenesten i Norge.
Norsk Helsenett
Landsdekkende kommunikasjonsnett som knytter sykehus og andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk. Helsenettet eies av de statlige regionale helseforetakene.
Norsk sykepleierforbund
Fagforening for sykepleiere, skal ivareta sykepleiernes interesser og rettigheter knyttet til lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon.
Den norske jordmorforening
Selvstendig fagforening for jordmødre. Informasjon om organisasjonen, medlemsfordeler, takster og tidsskrift.
Den norske legeforening
Fagforening for leger og medisinstudenter i Norge. Nettstedet inneholder nyheter og informasjon om foreningens aktiviteter og interesseområder, samt om legers videre- og etterutdanning.
Oncolex
Oppslagsverk beregnet på helsepersonell om diagnostikk og behandling av kreft.
RELIS - Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
Offentlig finansiert tjeneste for helsepersonell i Norge som finnes etablert i alle helseregionene. Gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon og svarer på spørsmål fra helsepersonell om blant annet legemidler og terapi, bivirkninger, interaksjoner, graviditet og amming.
Sykepleien.no
Nettutgaven av tidsskriftet Sykepleien. Helse- og sykepleierelaterte nyheter, lenker til andre nettsider med helserelatert stoff, fagartikler og debatt.
[Nurse Mozilla]
Siste oppdatering:
desember 22, 2016 at 8:24:03 UTC
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill