subcategorieën 1

Calcasa
Online waardebepaling van de woning waarbij gebruik wordt gemaakt van een geavanceerd statistisch rekenmodel.
Hamer Taxatieservices
Gespecialiseerd in het uitvoeren van alle soorten woningtaxaties doet ook bouwkeuringen.
Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken (NBWO)
Samenwerkingsverband van Davinci en Grontmij voor modelmatige woningwaardering. Nieuws, modellen en producten.
SMQ Group
Voert taxaties uit voor particulieren, woningbouwverenigingen, en beleggingsmaatschappijen in Nederland.
VBO taxatienetwerk
Een netwerk van gecertificeerde register taxateurs die aangesloten zijn bij een landelijke brancheorganisatie.
Waarderingskamer
Zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken met informatie over de taken en over de Wet WOZ.
WOZ-informatiepunt
Voorlichting, achtergrondinformatie en handreikingen over de Wet waardering onroerende zaken voor geïnteresseerden maar specifiek gemeenten.

Andere talen 3

[Mini_Mozilla]
Laatste wijziging:
1 januari, 2017 op 6:24:06 UTC
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst