Organisaties van en voor bedrijven werkzaam in de vastgoedsector.

Zie ook: 1

BIV
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars ter bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep. Opzoeking van beoefenaars, plichtenleer, publicaties en attesten.
CIB Vlaamse Gemeenschap vzw
Autonome regionale organisaties verbonden aan de Europese Raad van Immobiliënberoepen (CEPI). Naast makelaars zijn ook bouwpromotoren lid, en vastgoedfiscalisten en -juristen.
Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)
Belangenbehartigingsorganisatie voor institutionele beleggers in Nederlands vastgoed.
Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond
Belangenvereniging van vastgoedeigenaars. Beschermt, en verstrekt informatie via Het Eigenaarsblad, juridische informatiedagen, of telefonisch en op de kantoren te Gent en Zwijnaarde.
Nationaal Renovatie Platform
Netwerk van private partijen uit de vastgoedsector. Samen zorgen ze voor randvoorwaarden die herontwikkeling en investeringen in bestaand vastgoed aantrekkelijker maken.
Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM)
Algemene informatie over de organisatie, het lidmaatschap en consumentenvoorlichting maar ook nieuws over de woningmarkt, zakelijke en agrarische markt.
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)
Belangenbehartiging van de bedrijfstak onroerend goed in Nederland en op Europees niveau.
SKW Certificatie
Ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid. Zoals procescertificaten voor woonkeur, kosten-kwaliteitstoets, onzelfstandige woonruimten en kwaliteitssystemen.
Stichting Certificering VBO Makelaars (SCVM)
Beheerder van het register van gecertificeerde VBO makelaars en taxateurs.
VastgoedCert
Branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars en taxateurs. Algemene informatie over de stichting, voorwaarden en een database van geregistreerden.
VBO
Brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed met informatie voor de consument en de aangesloten makelaars. Zoek in het huizenaanbod of lees de artikelen.
Vereniging Eigen Huis
Belangenorganisatie voor eigenwoningbezitter in Nederland. Nieuws, advies en algemene informatie.
Vlaamse VastgoedFederatie (VVF)
Beroepsorganisatie stelt zich voor, het ledenblad, de activiteiten, informatie over verzekeringen en juridische bijstand.
Woonzorg Nederland
Landelijke organisatie voor seniorenhuisvesting en dienstverlening. Het aanbod van huur- en koopwoningen, een meest gestelde vragen-rubriek en nieuws.

Andere talen 3

[Real Estate Mozilla]
Laatste wijziging:
8 november, 2016 op 15:12:34 UTC
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst