World Nederlands Zakelijk Samenleving en Bedrijf
8
In deze categorie worden sites opgenomen die aspecten van de maatschappelijke betrokkenheid van het zakendoen behandelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de sociale, economische of milieu impact van het zakendoen. Maar ook de ethische en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven valt hieronder.

subcategorieën 2

Beursvloer
Evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het doel is dat maatschappelijke organisaties gesteund worden door bedrijven in ruil voor een tegenprestatie.
Filosofie in Bedrijf
Tijdschrift voor cultuur, management en organisatie. Kwartaalblad over organisaties en hun rol in de samenleving.
Max Havelaar
Keurmerk voor eerlijke handel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van een duurzaam inkoopbeleid. Naast informatie over de organisatie ook informatie over teeltwijze en marktwerking.
Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen
MeMO vzw heeft als doelstelling het promoten en ondersteunen van het mens- en milieuvriendelijke ondernemen in België. Overzicht van projecten en publicaties.
MVO Nederland
Stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol. Op site wordt bestaande kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen toegankelijk gemaakt.
MVO Platform
Een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Somo
Stichting die zich richt op onderzoeken en activiteiten gerelateerd aan het beleid en het gedrag van multinationale ondernemingen in hun internationale context.
Stichting Maatschappij en Onderneming
Kenniscentrum dat een actieve rol speelt in de dialoog tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving. Informatie over de verschillende activiteiten.

Andere talen 5

[Desk Mozilla]
Laatste wijziging:
30 januari, 2014 op 20:02:09 UTC
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst