Zie ook: 2

Agiel, Uitgeverij
Gespecialiseerd in de (ortho-)pedagogie, met name in de sectoren jeugdzorg, (speciaal) onderwijs en gehandicaptenzorg.
Angerenstein, Uitgeverij
Leerboeken en docentenpakketten voor het mbo.
Ars Aequi, Juridische uitgeverij
Stichting Ars Aequi is uitgeefster van het juridische studentenblad Ars Aequi. Onder de naam Ars Aequi Libri geeft zij boeken uit voor de juridische opleiding en praktijk.
Averbode
Uitgever van 17 tijdschriften in het Nederlands en het Frans voor kinderen en jongeren van 2 tot 15 jaar. Online te bestellen. De site geeft informatie over de boeken en de auteurs.
Van Buurt boek
Werkboeken voor het onderwijs in de informatica.
Coutinho, Uitgeverij
Educatieve en wetenschappelijke uitgaven voor universitair-, hoger beroeps- en volwassenenonderwijs.
Damon, Uitgeverij
Boeken over levensbeschouwing en filosofie voor wonderwijs en wetenschap. Fondslijst en bestellijst.
Edu'Actief Uitgeverij Meppel
Methoden voor beroeps- en volwasseneneducatie en het voortgezet onderwijs. Heeft het fonds van IVIO overgenomen. Methodesites en informatie over docentendagen en de Nationale Nakijkcentrale.
Educatief, Uitgeverij
Methoden voor beroeps- en praktijkopleidingen. Webwinkel.
Eisma Edumedia
Methoden voor het voortgezet onderwijs voor de klassieke talen, CKV en het vaardighedenonderwijs. Met catalogus en webwinkel.
EIW
Leermiddelen voor het handelsonderwijs. Met nieuwsberichten per vakgebied.
EPN
Educatieve Partners Nederland, educatieve uitgeverij. Online informatie over methodes en gegevens voor docenten en leerlingen.
De Evenaar, Uitgeverij
Wandkaarten en atlassen.
HB Uitgevers
Boeken en multimedia over zorg, techniek en agogiek, en atlassen.
Instruct
Informatie, ondersteuning en bestelmogelijkheid voor informatica-boeken, gericht op het onderwijs.
Kwintessens
Educatieve uitgaven over sociaal-emotionele vorming, levensbeschouwing en natuur en milieu.
Malmberg
Educatieve uitgeverij, onderdeel van Sanoma. Informatie over de methodes.
Muiswerk Educatief
Producent en uitgever van computerprogramma's voor het onderwijs. Voor differentiatie en individuele remediëring bij het vak Nederlands.
NIB Software
Uitgever van educatieve software voor het basisonderwijs. Met demonstratieversies van de software.
NijghVersluys
Educatieve uitgeverij voor het algemeen voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Noordhoff Uitgevers
De educatieve uitgeverij, ontwikkelt gedrukte en digitale leerstof voor alle soorten onderwijs.
Thieme Meulenhoff
Educatieve uitgeverij. Ontwikkelt leermiddelen voor het totale onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en hoger onderwijs. Informatie over methodes.
Uitgeverij De Boeck
Webwinkel in vier delen of onderwijsniveaus, met catalogi en nieuwsbrieven per vakgebied.
Uitgeverij Essener
Lesmethoden voor maatschappijleer en aanverwante vakken. Met extra opdrachten en actualiteitentoets.
VanTricht uitgeverij
Geeft de Troef-reeks uit: leesboeken voor dove kinderen.
Walvaboek, Uitgeverij
Gespecialiseerd in Economie, Nederlands, moderne talen en Geschiedenis voor het voortgezet onderwijs in Nederland.
Zwijsen
Uitgever van methoden voor het basisonderwijs, kinderboeken en educatieve software.

Andere talen 5

[Book Mozilla]
Laatste wijziging:
1 januari, 2017 op 6:24:04 UTC
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst