Organisaties van en voor bedrijven werkzaam in de afvalbeheer en verwerking sector.

subcategorieën 3

Zie ook: 1

BVDA
Beroepsvereniging van Vlaamse Deponie-exploitanten en Afvalverwerkers. Overzicht van de leden, een nieuwsbrief en een agenda.
Coberec
Confederatie van de Belgische recuperatie. Informatie over de federatie, recuperatie en de aangesloten verenigingen.
Interregionale Verpakkingscommissie
In België verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.
Nedvang
Ondersteunt gemeenten en bedrijven bij het proces van scheiding, inzameling, hergebruik, preventie en registratie van verpakkingsafval.
NVRD
Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement. Is de vereniging voor bedrijven, gemeenten en personen die zich professioneel bezighouden met het afvalbeheer en de reiniging van de openbare ruimte, inclusief gladheidbestrijding, ongediertebestrijding en het rioleringsbeheer.
ROVA
Afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie van tientallen gemeenten en twee regionale samenwerkingsverbanden in Oost en Midden Nederland.
VAL - I - PAC
Centraliseert de verplichtingen van Belgische bedrijven inzake het nuttig toepassen van verpakkingsafval, informatieverstrekking aan de overheid en terugname.
Vereniging Afvalbedrijven
Behartigt de belangen van bedrijven uit de afval- en milieubranche. Informatie over het bestuur, aangesloten leden en publicaties.
Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking
Intermediair tussen de overheid en de bedrijfswereld presenteert doelstellingen, bestuur en leden, nieuws, cijfers en technieken, projecten en eindproducten.

Andere talen 3

[Atlas Mozilla]
Laatste wijziging:
1 december, 2016 op 1:35:04 UTC
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst