Deze categorie bevat sites van bedrijven die als belangrijkste activiteit het inzamelen, transporteren, sorteren, opslaan, verwerken of recyclen van afval hebben.

Tevens worden sites vermeld die goederen of diensten leveren aan bedrijven in deze bedrijfstak of die informatie verstrekken over de bedrijfstak.

subcategorieën 16

Zie ook: 1

De afvalgids
Zoeken welke inzamelaar bepaalde afvalstromen kan inzamelen en verwerken.
ARN
Afvalverwerking Regio Nijmegen. Afvalverbranding na scheiding van ijzer, voor hergebruik, en slecht- en niet-brandbare delen, welke gestort worden.
ATM Moerdijk
Werkzaam op de gebieden grondreiniging, waterzuivering, slibverwerking, pyrolyse en scheepsreiniging.
AVRI
Afvalverwijdering Rivierenland verzorgt de verwerking van diverse stromen in het huishoudelijk afval voor een aantal gemeenten in zuidwest Gelderland.
Bredox
Verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, opslag en distributie, tevens leverancier van chemicaliën voor waterbehandeling.
De Bree
Aanbieder van afvalbeheer, grondreiniging en recycling van organisch afval vanuit Maldegem, België. Informatie over de certificaten, offerte en brochures.
Van Gansewinkel Groep
Afval dienstverlener en duurzame grondstoffen- en energieleverancier. Groep bedrijven die afval inzamelen en verwerken tot grondstoffen en energie.
GP Groot
Werkzaamheden in meerdere sectoren. In de grond-, weg- en waterbouw. Het inzamelen, bewerken en hergebruiken van afvalstromen. En groothandel in brandstoffen.
ICOVA
De activiteiten van de ICOVA-groep variëren van het inzamelen en bewerken van afval- en reststoffen, het produceren van brandstoffen uit afval tot het construeren en plaatsen van perscontainers.
De Meerlanden
Afvalinzameling, recycling en reiniging voor zowel de publieke als private sector binnen een aantal Noord-Hollandse gemeenten.
Milieu Service Nederland B.V.
Inzameling en verwerking van alle soorten bedrijfsafval, gericht op het MKB en de vastgoedsector. Tevens (pers)containers beschikbaar.
Nationale Reststoffenbeurs
Een databank met advertenties van vragers en aanbieders van reststoffen en een catalogus met afvalwerkingsbedrijven.
Omrin
Specialist op het gebied van afvalinzameling en verwerking.
P.F.Kamstra Recycling B.V.
Verwerken van levensmiddelen reststromen zowel in bulk als in verpakte vorm.
Reym
Dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvallogistiek.
Shanks Nederland BV
Groep van bedrijven die geheel in milieu-activiteiten is gespecialiseerd. Inzamelen, transport, reiniging, recycling.
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Ontvangt meldingen van bedrijven over de ontvangst en afgifte van gevaarlijke afvalstoffen in Nederland. De site biedt informatie over de regels voor transport van afval.
Twence
Verzorgt de be- en verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval in de regio Twente. Overzicht van de verschillende diensten.
Visser ATR
Inzamelen, transporteren, verwerken en recyclen van afvalstoffen, papier en metaal.

Andere talen 14

[Atlas Mozilla]
Laatste wijziging:
1 januari, 2017 op 6:24:07 UTC
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst