Beroepsverenigingen en instanties in de tuinbouwsector.

Zie ook: 1

Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten
Branche-organisatie met als doel de gemeenschappelijke en individuele belangen van de ledenbedrijven te behartigen. Overzicht van diensten en ledenlijst.
LTO Nederland
Organisatie voor collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en groepsgerichte activiteiten voor agrarische ondernemers. Portaal met allerhande informatie, nieuws en links naar sectorsites.
Naktuinbouw
Nederlandse algemene kwaliteitsdienst bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw, op het gebied van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen. Verzorgt keuringen, laboratoriumtesten, en identiteitsproeven.
Productschap Tuinbouw
Samenbindend platform en belangenbehartiger voor de Nederlandse tuinbouwsector. De site biedt nieuws, marktinformatie, een vraagbaak, informatie over regelgeving en projecten en een linkdatabase.
Raad voor de Boomkwekerij
Overlegplatform waarin de Nederlandse Bond van Boomkwekers en de Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten samenwerken. Verzamelt economische gegevens en biedt informatie over verpakkingen, kwaliteitsnormen, onderwijs, fytosanitaire zaken, en Europees beleid.
Stichting VKC (Vaste Keurings Commissie)
Actief op het gebied van kwaliteitskeuringen in de groene sector en van registratie van sierteeltproducten ter bevordering van hun verhandeling onder de correcte naamsaanduiding. Algemene informatie, agenda en formulieren.

Andere talen 2

[Famer Mozilla]
Laatste wijziging:
20 februari, 2016 op 7:05:03 UTC
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst