Een pensioen is een periodieke uitkering die iemand ontvangt nadat hij of zij gestopt is met werken, wegens het bereiken van een vastgestelde leeftijd of wegens invaliditeit. Soms wordt een pensioen na het overlijden van de gerechtigde aan de nabestaanden uitgekeerd.

Zie ook: 3

ABP
Bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs.
APG
Verzorgt het vermogensbeheer, de administratie en communicatie van pensioenfondsen. Informatie over de diensten, het bedrijf en hun strategie.
AZL
Onafhankelijke dienstverlener op het gebied van de secundaire werknemersbeloning verzorgt pensioenvoorzieningen, inkomensvervangende uitkeringen en zorgverzekeringen.
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (PME)
Beheert de pensioenrechten van werknemers in de bedrijfstak Metalektro. Een van de vijf grootste pensioenfondsen in Nederland.
BPF bouw
Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid houdt zich bezig met het opstellen van een pensioenregeling voor werknemers in de bouw.
BPF Schilders
Bedrijfspensioenfonds verzorgt de pensioenen van werknemers en ondernemers in de schilders-, afwerkings- en glaszetbranche.
Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen
Behartigt de collectieve en individuele belangen van huidige en toekomstige gepensioneerden en van "slapers". Voor ouderdoms-, nabestaanden-, invaliditeits- en flexibele pensioenen en VUT-uitkeringen.
NVOG
Landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden behartigt de collectieve belangen van de gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij de regering en de politieke partijen.
Ombudsman Pensioenen
Onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement. Procedure, reglement, jaarverslagen en voorbeeldzaken.
ORpensioen
Informatie voor ondernemingsraden over pensioenen
Pensioen zoetwaren
Over het ouderdoms- en het nabestaandenpensioen, het prepensioen en de mogelijkheden tot inruilen.
Pensioen- en Uitkeringsraad
Verantwoordelijk voor de uitvoering van Nederlandse wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan erkende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. Nieuws, links, algemene informatie en overzicht van de betrokken wetten.
Pensioen.com
Magazine voor HRM-managers, ondernemers en werknemers.
Pensioenbureau Zwijnenburg BV
Pensioenadvies voor aanvullend pensioen, collectief pensioen en gouden handdruk. Lid van de Federatie Financiële Planners.
Pensioendesk Nederland B.V
Is een keten van pensioenadviesbureaus in Nederland.
Pensioenfonds Architectenbureaus
Nieuws, pensioenvormen, informatie over vut-regelingen en flexibele pensioenen.
Pensioenfonds Horeca & Catering
Over het vroeg-, ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Met pensioenreglement en informatie over het fonds.
Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA)
Bedrijfstakpensioenfonds voor apothekers en medewerkers in een apotheek.
Pensioenfonds Metaal en Techniek
Bedrijfstakpensioenfonds voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak metaal en techniek. Over het fonds, de pensioenregeling en de deelnemersraad.
Pensioenfonds Stork
Ondernemingspensioenfonds van het Stork-concern. Over het fonds, het bestuur, de activiteiten en de pensioenpaketten.
Pensioenvoordeel.nl
Consumentensite over pensioen & lijfrente
PGGM
Pensioenverzekeraar voor werknemers en werkgevers in de sector zorg en welzijn.
Philips Pensioenfonds
Bevat informatie over de organisatie en de pensioenregelingen van Philips-werknemers in Nederland. Over de eindloonregeling, het flex-pensioen en het prepensioen.
SPF Beheer BV
Uitvoerder en beheerder van collectieve pensioenen voor aangesloten pensioenfondsen, waaronder de Stichting Spoorwegpensioenfonds en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer.
Stichting Algemeen Pensioenfonds Provisum
Ondernemingspensioenfonds voor de werknemers van C&A Nederland en enige daarmee verbonden vennootschappen.
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
Verzorgt de pensioenvoorziening voor de agrarische groothandel.
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie
Met informatie over de vut- en pensioenregeling en het nabestaandenpensioen.
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO
Verzorgt pensioenregelingen en bedrijfsspaarregelingen voor werknemers in de bedrijfstak Media.
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven
Over het ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen, de VUT en het vroegpensioen. Met informatie over fonds en bestuur.
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ)
Regelt het ouderdomspensioen, het tijdelijk ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen van medewerkers in de zorgverzekeringssector. Diverse brochures in PDF-formaat.
Stichting Fondsenbeheer Waterbouw
Houdt zich bezig met de administratieve uitvoering van de sociale regelingen in het baggerbedrijf, waaronder het VUT- en het bedrijfstakpensioenfonds.
Stichting Pensioenfonds APF
Voorheen Stichting Akzo-Pensioenfonds (zelf opvolger van de AKU-, KZO- en KZK-Pensioenfondsen). Over de organisatie, de pensioensoorten en de beleggingen.
Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen (SPEO)
Verantwoordelijk voor de pensioen-, prepensioen- en invaliditeitpensioenvoorzieningen van vrijwel alle ondernemingen behorend tot Reed Elsevier Nederland BV.
Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH)
Beheert de pensioenregeling voor huidige en voormalige werknemers van de Sociale Eenheid IJmuiden. Over het fonds, het ouderdoms- en het overbruggingspensioen.
Stichting Pensioenfonds TDV
Bedrijfspensioenfonds voor werknemers van de Impress-groep en de oud-werknemers en gepensioneerden van Thomassen & Drijver-Verblifa N.V. Overzicht van de aangesloten bedrijven, pensioenregeling, statuten en reglementen.
Stichting Pensioenfonds TNO
Bedrijfspensioenfonds voor de werknemers van TNO en aangesloten instituten.
Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Informatie over de pensioenregelingen voor werknemers in de WIW (Wet inschakeling werkzoekenden) en SW (Sociale Werkvoorziening).
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland
Bedrijfspensioenfonds; informatie over de organisatie bestuur en het pensioen.
Stichting Pensioenkijker.nl
Informatie over de pensioensoorten, fiscale aspecten en vragen.
SVB
Uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, informatie over de dienstverlening, prestaties en nieuws.

Andere talen 4

[Euro_Mozilla]
Laatste wijziging:
11 augustus, 2016 op 12:26:31 UTC
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst