subcategorieën 3

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
Het overheidsagentschap ondersteunt innovatie in Vlaanderen op verschillende manieren.
AWTI - Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie
Adviesorgaan van de regering in Nederland voor het wetenschaps- en technologiebeleid. Organisatie, adviesen, verkenningen en links.
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
Stimuleert en financiert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten in Vlaanderen. Organisatie, publicaties en nieuws.
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Het oudste "Geleerde Genootschap" in Nederland, met als doel het bevorderen van de wetenschap in ruimste zin.
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Overkoepelende organisatie van onderzoeksinstituten. Adviseert de regering over wetenschapsbeleid en doet aan kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek.
Landelijk Postdoc Platform
Een groep postdoc onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en instituten, die zich bezorgd maken over de uitholling van de rechtspositie van wetenschappelijke onderzoekers en de gevolgen daarvan.
Louis Bolk Instituut
Internationaal advies en onderzoek binnen duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg.
Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo
Academisch centrum ter stimulering van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in het Midden-Oosten. Personeel, faciliteiten, onderwijs, onderzoek en publicaties.
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten en instituten.
SOLG - Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
Doet onderzoek naar de invloed van (zon)licht op de mens en bevordert standaardisatie in toepassingen daarvan. Introductie, doelstellingen en adres.
Stichting Human Factors Advisory Group HUFAG
Wil ervoor zorgen dat de Nederlandse civiele luchtvaartsector optimaal gebruik maakt van Human Factors kennis. Doelstelling, nieuws, adressen en dossiers.
Stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit (SVHU)
Ter bevordering van de vriendschapsbanden tussen Nederland en de Hebreeuwse Universiteit. Met informatie over hun onderzoeksproject naar de ziekte van Parkinson.
TNO
Een onafhankelijke kennisorganisatie die een schakel vormt in de kennisketen tussen de wetenschap enerzijds en bedrijven en organisaties anderzijds.
Vereniging Science Centra
Actief in Nederland en Vlaanderen. Pleit voor educatieve vernieuwing, en kennisverspreiding naar een breed publiek.
De vereniging van universiteiten (VSNU)
Nederlandse organisatie voor het versterken van de maatschappelijke positie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Andere talen 12

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
18 augustus, 2015 op 11:26:04 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal