Sites op het gebied van de rechtswetenschappen.

subcategorieën 2

Zie ook: 2

Centrum voor Migratierecht
Onderzoeksinstituut op het gebied van migratie, vreemdelingen, asiel en recht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Departement Metajuridica
Departement van de Universiteit Leiden, bestaande uit de disciplines die het recht bestuderen in de ruimere context van samenleving, politiek en ethiek. Afdelingen en instituten.
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Doet interdisciplinair en internationaal onderzoek op het terrein van de rechtswetenschappen; verbonden aan de Universiteit Leiden. Staf, publicaties, onderzoekers en advies.
IFJR - Instituut voor Familie- en Jeugdrecht
Onderwijs in Belgisch personen- en familierecht en onderzoek naar Belgisch en rechtsvergelijkend personen-, familie- en jeugdrecht. Personeel, onderwijs, onderzoek en links.
Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
Instituut voor onderwijs en onderzoek; verbonden aan KU Leuven. Leden, onderwijs, onderzoek en documentatie.
Instituut voor Informatierecht
Doet onderzoek naar de juridische aspecten van productie, opslag, verspreiding en gebruik van informatie; verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Medewerkers, publicaties, onderwijs, catalogus en wetten.
Instituut voor Internationaal Recht
Groepeert het onderwijs en onderzoek aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de K.U. Leuven op het gebied van het internationaal recht. Onderwijs, onderzoek en instituut.
Instituut voor Verbintenissenrecht
Verbonden aan de KU Leuven. Medewerkers, activiteiten, onderwijs en onderzoek.
Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht
Medewerkers, publicaties, studiedagen, onderwijs en onderzoek.
Jura Falconis
Juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Redactie, abonnementen en verschenen nummers (volledig online beschikbaar).
Portill.nl
Internetbibliotheek voor het juridisch-wetenschappelijke domein, primair gericht op het Nederlandse recht en secundair op het Europese en internationale recht.
RechtenForum.nl
Forum voor rechtenstudenten en beginnende juristen.
Rechtsgeschiedenis RUG
Afdeling rechtsgeschiedenis van de RU Groningen. Samenwerkingsverbanden, medewerkers en vakken.

Andere talen 3

[Mozilla Scale]
Laatste wijziging:
26 augustus, 2015 op 15:17:04 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal