Wetenschap die zich bezighoudt net de bestudering van de menselijke welvaart en daarmee verbonden kwesties, zoals werk en financiële markten.

subcategorieën 2

CentERdata
Instituut voor dataverzameling en toegepast onderzoek, gehuisvest op het terrein van de Universiteit van Tilburg.
Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM)
Een expertisecentrum voor praktijkgericht economisch onderzoek gericht op kennisontwikkeling. Maakt onderdeel uit van het domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam.
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
Onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Doelstellingen, informatie, onderzoek en publicaties.
EcoNet
Oficiële website van VECON, de vereniging van leraren in de economische/maatschappelijke vakken. Lesmaterialen, links, werkgroepen en tijdschrift.
Economendagboek
Weblog met commentaar op wat economen aan de universiteit, in het bedrijfsleven en bij de overheid zoal bezighoudt. Met een nadruk op marktwerking, mededinging en kunst.
Economieopinie.nl
Online platform waarop economen van de Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening geven over actuele economische onderwerpen in binnen- en buitenland.
Fiscaal Instituut Tilburg
Instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van de Nederlandse en internationale belastingen; verbonden aan de Universiteit van Tilburg.
Jaarverslag.com
Links naar online jaarverslagen van Nederlandse bedrijven.
Kring van Amsterdamse Economen KAE
Vereniging van afgestudeerden aan de Faculteit economische wetenschappen en econometrie. Introductie, activiteiten en informatie over aanmelden.
Me Judice
Een onafhankelijk discussieforum met als doel het debat onder economen te stimuleren.
SEO - Stichting voor Economisch onderzoek
Verricht tegen markttarieven analytisch onderzoek voor derden in de non-profit sfeer. Onderzoek, publicaties en medewerkers.
Wetenschapswinkel voor Economie
Wil laagdrempelig toegang bieden tot de wetenschappelijke expertise van de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere talen 21

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
7 december, 2016 op 6:45:07 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal