De criminologie houdt zich bezig met een multi-discplinaire benadering van het vraagstuk van crimininaliteit.

Zie ook: 3

Ateno
Geeft advies en trainingen en doet onderzoek op het terrein van criminaliteit en criminaliteitsanalyse.
Departement Strafrecht en Criminologie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Organisatie, afdelingen, opleidingen en seminarium.
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Doet fundamenteel en interdisciplinair onderzoek naar de wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving. Organisatie, onderzoeksthema's, publicaties en medewerkers.
Nederlandse Vereniging voor Kriminologie
Tracht de belangen te behartigen van hen die werkzaam zijn op het terrein van de criminologie. Nieuws, agenda, mededelingen en congres.
Politie en Wetenschap
Meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van politie en veiligheid. Nieuws, publicaties, onderzoek en informatie over de openbare aanbesteding van onderzoeksporjecten.
SVA - Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse
Doet onderzoek van sociaal-wetenschappelijke aard met een nadrukkelijk empirische inslag. Leden, projecten, publicaties en studiedagen.
Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum.
Kenniscentrum op dat een wetenschappelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling en de evaluatie van justitiebeleid. Organisatie, medewerkers, publicaties en congressen.

Andere talen 5

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
24 augustus, 2015 op 12:16:39 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal