Oudheidkunde; kennis en studie van de culturele overblijfselen uit oude tijden.

subcategorieën 1

Zie ook: 2

Archeologie in de Gemeente Vlaardingen
Archeologisch onderzoek in deze gemeente.
Archeologisch Adviesbureau RAAP
Adviesbureau, werkzaam op het terrein van de preventieve archeologische monumentenzorg.
Archeologisch DienstenCentrum
Producten en diensten.
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
AWN - Landelijke vereniging voor amateurarcheologen.
ArcheoNet Vlaanderen
Alle aspecten van archeologie in Vlaanderen. Categorieën variëren van opgravingsverslagen tot interviews, van persberichten tot vacatures. Een kalender, zoekrobot en RSS-feeder vergemakkelijken het gebruik.
Archeos
Overzicht van de archeologie van Nederland voor het basisonderwijs.
Archeoweb Antwerpen
De stedelijke archeologische dienst van Antwerpen. Met nieuws en een virtueel museum.
Archeoweb Gent
Dienst Stadsarcheologie Gent en Gent Cultuurstad vzw: virtueel museum, tentoonstellingen en lezingen.
AWN - Archeologie Lek- en Merwestreek
Regionale site van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.
Baac bv
Onderzoeks en adviesbureau voor bouwhistorie, archeologie, architectuur- en cultuurhistorie.
BIAX Consult. Onderzoeks- en adviesbureau voor biologische archeologie en landschapsreconstructie
Onderzoeks- en adviesbureau waarin biologen en archeologen samenwerken. Het werkterrein omvat de paleobotanie van het Holoceen.
Centrale Archeologische Inventaris van Vlaanderen.
Het publieksluik geeft per tijdperk een bespreking en enkele voorbeeldsites. Met een woordenboek.
CGA - Convent van Gemeentelijk Archeologen
Belangenvereniging van gemeente-archeologen in Nederland.
Graven in Gelderse Grond
AWN- Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland is met 24 afdelingen actief in bijna het hele land. Wij werken op de Zuid- Veluwe en Oost- Gelderland.
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
KNOB - Landelijke organisatie gericht op het behoud en onderzoek van het culturele erfgoed.
Laboratorium voor Conservatie & Materiaalkennis (LCM)
Laboratorium van het Groninger Instituut voor Archeologie waar materiaal uit opgravingen wordt geconserveerd en onderzocht. Informatie over dienstverlening, medewerkers, onderwijs, onderzoek en publicaties.
Monumenten.nl
Biedt informatie over de aan- en verkoop, restauratie en onderhoud van gebouwen die aangemerkt zijn als historisch monument in Nederland. Daarnaast archeologisch nieuws en themadossiers.
Monumentenweb
Biedt informatie over monumentenzorg, restauratie-architectuur. Met nieuws, activiteitenagenda en een doorzoekbaar bedrijvenregister.
Nationaal Restauratiefonds
Nederlandse stichting voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden en hun omgeving via financiering en dienstverlening voor particulieren en overheden.
Nederlandse middeleeuwse kastelen
Overzicht van bestaande en verdwenen Nederlandse middeleeuwse kastelen.
Ondernemers in Archeologie
Overzicht van gespecialiseerde bureaus.
Paleo-aktueel
Met deze jaarlijkse uitgave geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie inzicht in een deel van hun onderzoek.
De Proto-historie op Sardinië
Archeologie van Sardinië in het eerste millennium voor Christus. De Nuraghe-cultuur en de Phoeniciërs rond de Golf van Oristano.
SchepLog - Archeologie in Amersfoort
Over de dagelijkse avonturen van de Amersfoortse archeologen; verhalen over opgravingen, vondsten, onderzoeken en ontdekkingen.
SIKB
Kwaliteit bij archeologisch en milieuhygiënisch (water-)bodembeheer.
Stichting Promotie Archeologie
SPA - Houdt zich bezig met archeologische projecten die niet alleen de moeite waard zijn, maar door hun complexiteit vaak moeilijk te financieren. Overzicht van publicaties.
Tell Sabi Abyad
Over opgravingen in Syrië, de gevonden Assyrische forten en prehistorische dorpen.
Vereniging voor archeologische experimenten en educatie
VAEE - Nationaal netwerk voor experimentele archeologie en archeologische educatie.
Werkgroep Oud-Castricum voor archeologie, historie, genealogie van Castricum en Bakkum
Beijvert zich voor de cultuurhistorie van en rond Castricum.

Andere talen 22

[Mozilla Digging]
Laatste wijziging:
5 oktober, 2016 op 12:18:23 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal