subcategorieën 1

Zie ook: 3

Genootschap Onze Taal
Taalnieuws, een database met honderden taaladviezen, artikelen over taalonderwerpen, informatie over het genootschap, een register van het maandblad en weblinks.
De Contaminatie Site
Ergert u zich aan 'Ik weeg te zwaar' of 'Het duurt langzaam'? Meld het hier.
Damslog
De Vlaamse tekstschrijver Erik Dams houdt al jarenlang het taal- en communicatienieuws op het internet in zijn weblog bij.
Dunglish
"Where Dutch and English collide" - een paar keer per week verbazing en ergernis over het Engels van Nederlanders.
Genootschap Omen est Nomen
Een webgenootschap van mensen met belangstelling voor taal, dat als voornaamste doelstelling heeft een palindromische naam voor het woord palindroom in de Dikke van Dale te krijgen.
Germanistik.net: Neerlandistiek
Links naar vakgroepen Nederlands aan universiteiten over de hele wereld.
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Verzamelt Nederlandse woorden en slaat deze op in een database. Een overzicht van lopende projecten zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het Groene boekje, nieuws, een publicatieoverzicht, enkele artikelen en drie woordencorpora.
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Vereniging van docenten Nederlands aan universiteiten buiten Nederland en Vlaanderen. Met ledenlijst, boekenlijst, artikelen, vacatures en adressen van organisaties, docenten en tijdschriften binnen het Nederlandse taalgebied.
Het Laatste Woord
De webstek van Marc De Coster, waar bijna alles te vinden is over neologismen, eufemismen, scheldwoorden, jargon, uitdrukkingen en spraakmakende boeken over taal.
Marc De Coster
Columns over de Nederlandse taal, voornamelijk neologismen, eufemismen, scheldwoorden, jargon, uitdrukkingen en taalboeken.
Meertens Instituut
Een onderzoeksinstelling van de KNAW voor de Nederlandse taal en cultuur. Op de website zijn databanken met de uitleg van voor- en achternamen te vinden en informatie over onderzoek naar dialecten en volkscultuur.
Neder-L
Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek.
Nederlands Online
Een website over de Nederlandse taal dat een taalkundig gefundeerd overzicht biedt van de structuur en de variëteiten van het Nederlands.
De Nederlandse taalkunde in honderd artikelen
Representatieve verzameling van wetenschappelijke tijdschriftartikelen over de Nederlandse taal uit de twintigste eeuw.
NedWeb
Studiemateriaal en links, verzameld door de vakgroep Nederlandistik aan de universiteit van Wenen.
Neerlandistiek.nl
Elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor de neerlandistiek.
Nltaal.blog.nl
Een weblog over de Nederlandse taal.
OpenTaal
Het project OpenTaal wil vrije Nederlandstalige taalhulpbestanden maken, onderhouden en beschikbaar stellen voor gebruik in open sourceprojecten, zoals woordenlijsten voor spellingcontrole en woordafbreking, synoniemenlijsten en grammaticacontrole.
Poldernederlands
Informatie over deze nieuwe variëteit van het algemene Nederlands, met een opvallend wijdere of meer open articulatie van de tweeklanken. Met geluidsfragmenten, artikelen, cartoons en een gratis zelftest.
De positie van het Nederlands in Taal- en Spraaktechnologie
Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Taalunie rond 1997, 1998.
SOS - Signalering Onjuist Spatiegebruik
Sinds eind 2004 worden met hulp van internetgebruikers op deze site afbeeldingen van onjuist spatiegebruik in het Nederlands verzameld.
Stichting Nederlands
De Stichting Nederlands zet zich in voor het gebruik van het Nederlands, onder andere door uitgave van een "Woordenlijst onnodig Engels".
Taalbank.nl - Weblog Over Taalverandering
Taalbank is een weblog over taalverandering en geeft dagelijks nieuws over taaltrends en taalvernieuwingen. Geregistreerde bezoekers kunnen artikelen publiceren en op artikelen reageren.
Taalthuis
Over de Nederlandse taal met schrijftaaltips, nieuwe spelling, boeken, net en taal, links en een online woordenboek.
Taalunieversum
Taalportaal met links, taaladviezen, onderzoeken naar taalonderwijs, nieuws en agenda.
Taalweblog
Weblog met opmerkelijk nieuws over taal en spelling.
Vakgroep Nederlandse Taalkunde
Van de Universiteit van Gent. Informatie over docenten, lessenrooster, onderzoeksprojecen en evenementen.
Weblogement van het Elfletterig Genootschap
Op het "weblogement" van het "Elfletterig Genootschap" worden woorden van elf letters besproken en geïllustreerd.
Woordenboek der Nederlandsche Taal
Deze onlineversie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal is het eerste onderdeel van het GTB-project 'Historische woordenboeken van het Nederlands online'.
Woordenreservaat
Journalistiek en taalkundig onderzoek naar bedreigde woorden in het Nederlands van Frans Collignon.
Woordhoek - Ewoud Sanders
Weblog op nrc.nl van Ewoud Sanders, waarin hij taalkwesties behandelt.

Andere talen 7

[Twin Mozilla]
Laatste wijziging:
20 november, 2016 op 12:53:58 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal