Informatie over het proces van kernfusie en de ontwikkelingen op dat gebied.
Dutch Institute For Fundamental Energy Research
Het FOM-instituut DIFFER doet funderend onderzoek naar duurzame energie in de vorm van Kernfusie en Solar Fuels. Werkt hierbij samen met onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven en streeft naar een nationaal coördinerende rol in funderend energieonderzoek.
Energy Catalyzer NL
In de E-Cat vindt koude kernfusie plaats met als ‘brandstof’ kleine hoeveelheden nikkelpoeder en waterstof met een nog geheime katalysatorstof om een veilige en schone vorm van warmte-energie te produceren.
Fusie-energie, de zon op aarde
Informatie over fusie-energie en de Fusion Road Show voor scholen. Tevens over de Natuur, Leven en Technologiemodule Kernfusie en het speciale NLT-experiment dat scholieren op het FOM-instituut DIFFER in Nieuwegein kunnen doen.
ITER-NL
Samenwerkingsverband tussen TNO, FOM, NRG en de TU Eindhoven, met als doel de Nederlandse industrie optimaal voor te bereiden op deelname aan het internationale kernfusieproject ITER. Informeert en begeleidt bedrijven bij deelname aan tenderacties voor onderdelen van ITER, en faciliteert kennisoverdracht van onderzoeksinstituten naar Nederlandse bedrijven.
Wikipedia - Kernfusie
Informatie over het proces en het onderzoek dat op dit gebied plaats vindt.

Andere talen 1

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
22 augustus, 2014 op 7:24:14 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal