De wetenschappelijke aspecten van milieubescherming en natuurbehoud.

Zie ook: 3

Alterra
Kennisinstituut voor de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Nieuws, informatie over de organisatie, onderzoeksprogramma, publicaties en het tijdschrift Boomblad in PDF-formaat.
BioPER-Uden
Informatie over een innovatieve bodemsaneringstechniek, in situ biodegradatie van vluchtige chloorkoolwaterstoffen, die wordt toegepast onder het centrum van Uden.
CE
Onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. Rappporten en artikelen in PDF-formaat, overzichten van werkvelden en medewerkers.
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
Onderzoeksinstituut aan de universiteit van Gent met het doel op multidisciplinaire wijze duurzame ontwikkeling als beleidskader uit te bouwen. Lopende projecten, publicaties, presentaties en medewerkers.
Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid
Het CSTM is het interfacultair instituut voor milieuvraagstukken binnen de Universiteit Twente. Het houdt zich bezig met milieu-management.
Energieonderzoek Centrum Nederland
Het ECN is een onafhankelijke, marktgerichte organisatie voor onderzoek, ontwikkeling, dienstverlening en kennistransfer op energiegebied.
Groen Wonen
Onderzoeksprogramma van Alterra waarin nieuwe inzichten op het gebied van wonen in de groene ruimte aan de orde komen. Verslagen van excursies en een overzicht van publicaties.
Groene Metropolen
Informatie over het onderzoeksprogramma Groene Metropolen van Alterra dat handelt over het groen in en om de stad. Met een discussieforum en folders in PDF-formaat.
Natuur en de Stad
Impressies uit het gelijknamige boek dat gaat over de verhouding tussen stad en natuur.
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)
Dit Nederlandse overheidsinstituut zorgt voor monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het milieu- en natuurbeleid.
Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer (STOWA)
Houdt zich bezig met onderzoek naar oppervlaktewater, afvalwater, grondwater en waterkeringen.
Vito - Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek
Vito biedt het bedrijfsleven en de overheid multidisciplinaire ondersteuning bij toegepast onderzoek en ontwikkeling. Vito is actief binnen de domeinen energie, milieu en materialen
WaterBase
Geeft toegang tot gegevens van het MWTL, een Nederlands landelijk watermonitoringsprogramma.

Andere talen 22

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
12 december, 2015 op 6:15:06 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal