Korstmossen (ook wel lichenen genoemd) zijn een symbiose (mutualisme) van twee verschillende typen van organismen: een schimmel en een groenwier of een blauwalg.
Bryologische en Lichenologische WerkGroep
Vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. Organiseert activiteiten voor leden en publiek waarbij het zoeken en op naam brengen van soorten centraal staat. Daarnaast verzamelt de BLWG verspreidingsgegevens, doet onderzoek, geeft adviezen en voert twee landelijke meetnetten uit.
Korstmossenwerk in Nederland
Over korstmossenonderzoek in Nederland. Met rode lijst, checklist en foto's.

Andere talen 2

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
11 februari, 2007 op 12:11:21 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal