Deze categorie is voor websites over specifieke soorten organismen of taxonomische groepen. De structuur is gebaseerd op de taxonomie zoals in gebruik binnen de biologie, waarbij de top-level subcategoriën gevormd worden door de vijf Rijken (Animalia, Fungi, Monera, Plantae, Protista) aangevuld met de Virusen.

Enige taxonomische categoriën zijn bewust weggelaten:

  • wegens onduidelijkheden binnen het vakgebied
  • ter vereenvoudiging van de navigatie
  • ter vereenvoudiging van de editor aktiviteiten

subcategorieën 11

Nederlands Soortenregister
Heeft als doel een actueel en volledig overzicht van de Nederlandse soorten, op basis van gegevens die experts op de verschillende gebieden bijeenbrengen, te bieden.
Verspreidingsatlas
Informatie over het voorkomen van planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen en kwanswieren in Nederland. Met beschrijvingen, foto's en literatuurverwijzingen.
Waarneming.nl
Stelt deelnemers instaat om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland vast te leggen.

Andere talen 10

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
20 juli, 2016 op 13:35:06 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal