Personen en bedrijven die advies diensten leveren op het gebied van ecologie en ecologisch onderzoek.
Adviseurs Ecologie
Drie zelfstandige ecologen, Kees Vertegaal, Floor Heinis en Ronald Goderie bundelen hun krachten voor het adviseren bij grote, complexe projecten.
Buro Maerlant
Doet onderzoek en geeft advies op het gebied van ecologie, landschap en ruimtelijke ordening.
Ecochore natuurtechniek
Houdt zich in hoofdzaak bezig met soort (verspreidings) karteringen, monitoring, natuurontwikkeling en beheer.
Ecologica
Onderzoeks - en adviesbureau op het gebied van ecologie en natuurbescherming. Informatie over activiteiten, uitgevoerde projecten en partners.
Ecologisch Adviesbureau Schröder
Inventariseert, adviseert en maakt inrichting- en beheerplannen op het gebied van natuur en landschap in de ruimste zin van het woord.
Jos Rademakers
Verzorgt strategisch ecologisch advies voor overheden en bedrijven die investeren in natuur.
Regelink Ecologie & Landschap
Ecologisch advies- en onderzoekbureau. Informatie over diensten, expertises en uitgevoerde projecten.
Tonckens
Adviesbureau gespecialiseerd in ecologisch onderzoek.

Andere talen 1

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
26 maart, 2015 op 13:45:04 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal