Ecologie (ook wel met de spelling: oecologie) als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en de niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren).

bron: Wikipedia

subcategorieën 2

Zie ook: 1

Ecologie Cursus
De cursus bestaat uit negen theorie-bijeenkomsten en achttien excursies. De lessen gaan vooral over de inheemse flora en de in Nederland voorkomende vegetatietypen en plantengemeenschappen.
Wikipedia - Ecologie
Uitleg over ecologie en de verschillende onderzoeksgebieden daarbinnen.

Andere talen 16

[Wizzard Mozilla]
Laatste wijziging:
26 maart, 2015 op 13:45:04 UTC
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag
Regionaal